Kontaktuppgifter för Medlemsservice,

Information- och Mediakontakter och Styrelsen.

Kansli:0708-65 76 65

Förbundsstyrelsen

Lena Huss

Förbundsordförande
E-post: lena.huss@angest.se
Telefon: 0708-86 86 48


Mona Westweberg

E-post: monwes@gmail.com
Telefon: 0733-16 06 38

Pontus Leidebjer

Ersättare
E-post: pontus.leidebjer@angest.se

Linné Torbjörnsson

Vice förbundsordförande & kansliansvarig
E-post: linne.torbjornsson@angest.se
Telefon: 0708-22 88 89  tid: 13,00-18,00

Tom Lernäs

E-post: tom.lernas@angest.se

Telefon: 0731-82 72 42

Anette Wageby Karlsson

Ersättare

E-post: nettan.wageby@telia.com
Telefon: 0707-31 04 53

Björn Belfrage

Kassör
E-post: bjornbelfrageiii@gmail.com

Jaana Laitla

E-post: jaala64@hotmail.com

Ångestförbundets Webbplats  ©

Uppdaterad 2021-12-08

Copyright © Alla rättigheter förbehållna