Aktuell information

Respekt för rättigheter

Trots en lång ekonomisk tillväxt har risken för fattigdom ökat och stödet till personer med funktionsnedsättning försämrats. När samhällsbygget efter coronapandemin nu planeras är det viktigare än någonsin att 

FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning har varit gällande i Sverige i över 10 år. Fortfarande finns det allvarliga brister när det gäller hur Sverige följer funktionsrättskonventionen. På den här sidan kan du ta del av civilsamhällets granskning av situationen och våra förslag till förändringar.

 

Klicka här


 

 

 Boktips nu i coronatider.

 

Ingen skulle få veta - nyutkommen, självbiografisk roman av Anna Kansell


En självbiografisk roman om uppväxten i en familj, där ena föräldern lider av psykisk ohälsa och där ångest och självmordsförsök är en naturlig del av vardagen. Allt skildrat ur ett barns perspektiv.

 

INGEN SKULLE FÅ VETA handlar om en ung flickas uppväxt på 70- och 80-talet, i en, på ytan, lyckad familj men med en psykiskt sjuk mamma. En sjukdom som alla tystar ner och döljer – både inom familjen och mot omgivningen. Berättelsen skildrar hur det är att leva i en dysfunktionell familj som låtsas vara fungerande, där yta och konvention betyder allt, men där skulden, skammen och den psykiska ohälsan döljs under en välputsad yta i en svensk småstadsidyll. Men när dörren till den fina villan har stängts, styr mammans ångest och utbrott familjen med järnhand.

 

Med inslag av dagboksanteckningar samt journalutdrag från mammans vistelser på psyket, skildras familjens liv utifrån flickans perspektiv, från treårsåldern och fram till den ödesdigra dagen, då alla till slut får veta.

 

Syftet med boken är att öppna dörren till ett liv som anhörig till någon med psykisk ohälsa, ett ämne som till viss del fortfarande är tabubelagt. Boken ska belysa vad psykisk ohälsa kan innebära – för den drabbade och för de närmast anhöriga. Händelserna är självupplevda och skildrar ingående och naket det mörker de drabbade lever i. Samtidigt vill den också visa att det kan finnas ett parallellt, normalt liv som, trots allt, kan vara relativt bra. Det finns många drabbade där ute, De är inte är ensamma. Kanske kan boken ge dem lite tröst och hopp.

 

Boken har precis getts ut på Calidris Förlag och finns via Bokus.comAdlibris.com och Akademibokhandeln.se.

 TILL ALLA INTRESERADE!

Nätverket jämlik hälsa,

Karolinska har tillsammans med några andra länder startat ett forskningsprojekt som ska under 5-års tid studera effekten av pandemin på befolkningens psykiska hälsa. Alla som är över 18 år och har mobilt BankID är välkomna att delta. Läs gärna mer om studien här: https://ki.se/meb/studieinformation-omtanke2020

Jag känner en av forskarna, så jag har kontaktat henne för att fråga om de kommer att bryta ner data och studera personer med funktionsnedsättning. De vill gärna göra det, men då gäller det att de får in många studiedeltagare med funktionsnedsättning.

Vi har också diskuterat problematiken med mobilt BankID, att många av Funktionsrätt Sveriges medlemmar inte har tillgång till mobilt BankID. Så de ska försöka se om de kan ta fram andra lösningar, och för detta behöver de också skicka in nya etiska ansökningar. Så detta kommer att ta lite tid.

Jag vill gärna uppmuntra er och era medlemmar att delta i studien!

Jag kommer också återkomma när de har en ny lösning för legitimering.


ÅSS STÖDCHATT SÖKER VOLONTÄRER

Framöver kommer vi att behöva utöka vår skara av frivilliga volontärer. Du får ingen ekonomisk ersättning, men du får värdefull erfarenhet, kunskap och personlig tillfredsställelse. Du är välkommen att skriva några rader till ÅSS och berätta om dig själv och varför du tror att just du skulle kunna vara ett bra stöd för personer med ångestsyndrom via vår individuella stödchatt. Välkommen att skriva till:  linne.torbjornsson@angest.se


Läkemedelstillgång 

Hur är läkemedelstillgången? är en stor fråga för många och speciellt nu under cronapandemin, är det fler som undrar om samhället klarar av läkemedelsförsörjningen. Jag har bett Sveriges Apoteksförening (som företräder i stort sett alla apotek i Sverige) beskriva läget för våra medlemsförbund.

Länken finns här: https://funktionsratt.se/nyhet-fragor-och-svar-om-lakemedelstillgang-under-coronapandemin/

Information angående Coronaviruset Covid-19

 

Ångestförbundet vill med anledning av det rådande läget med Coronaviruset Covid-19 informera om att vi fortsätter vår verksamhet som vanligt, men att vi följer utvecklingen noggrant och kommer att informera och agera om myndigheterna i Sverige ändrar de nuvarande rekommendationerna.

 

Ångestförbundet har i dag 10 lokalföreningar spridda över hela landet och det är framförallt dem som anordnar och arrangerar evenemang, föreläsningar och samtalsgrupper. ÅSS har därför i dag informerat lokalföreningarna att det är i första hand deras ansvar att ställa in evenemang om man anser att det behövs. Känner en lokalförening sig osäker över om man ska ha en samtalsgrupp den här veckan så är det lokalföreningen som måste ta det beslutet.

ÅSS finns här för ett stöd och information åt lokalföreningarna. Du som ÅSS medlem ska i första hand vända dig till din lokalförening om du har frågor om en sammankomst.

Lokalföreningen har ansvaret att hålla sig uppdaterade om situationen.

Folkhälsomyndigheten har samlat information och rekommendationer på sin hemsida


Lite informaton om olycksfallsförsäkring för frivilligarbetare

 

Olycksfallsförsäkringen ingår i KFOs medlemskap (som ångerstförbundet har) och omfattar frivilligarbetare, praktikanter, volontärer och förtroendevalda som för en ringa eller ingen ersättning alls gör frivilliga insatser för medlemsföretag i Arbetsgivarföreningen KFO.

Vi som administrerar samt förmedlar försäkringen åt KFO har tidigare arbetat under Allians Försäkringsförmedling – anknutet ombud till Folksam. Från och med i år arbetar vi som fristående förmedlare med namnet Söderberg & Partners. Vi nås på mailadress fredsgatan@soderbergpartners.se.

Vårt telefonnummer är detsamma som tidigare 08-700 51 70.


Restnoteringar på Fass
Läkemedelsportalen Fass kommer från februari att kunna visa detaljerad information om alla restnoterade läkemedel. Detta för att brett kunna nå ut med rätt information till såväl vård- och apotekspersonal som allmänhet.


Nystartad förening i Östergötland!
Efter en tid av låg medlemsaktivitet inom ÅSS Länsförening i Östergötland, så nybildades denna förening den 20 november. Verksamheten planeras nu för fullt för våra medlemmar gamla som nya, i både Linköping och Norrköping. Både du som har någon form av egen ångestproblematik, eller du som är anhörig eller närstående är hjärtligt välkommen till våra aktiviteter. Regelbundna medlemsträffar är nu inbokade. Håll ögonen öppna efter notis på denna hemsida samt på lokalföreningens Facebook-sida.
Kommande träffar:
Mer information, se föreningens hemsida:   www.ostergotlandangest.se
Kontaktpersoner: Lena Huss, lena.huss@angest.se   0708-86 86 48

Linné Torbjörnsson, linne.torbjornsson@angest.se  070-822 88 89 kl. 12-18 


Svenska internetbehandlingsregistret - SibeR

Svenska internetbehandlingsregistret, SibeR finns till för att förbättra psykologisk behandling som ges via internet. När man bedriver förbättringsarbete behöver man kunna se vilka resultat olika åtgärder ger. SibeRs statistik är till för att fylla det behovet. Just nu införs KBT, kognitiv beteendeterapi, via nätet på bred front i Sverige. Det finns forskningsstöd för att behandlingarna fungerar, men när man inför dem i vanlig vård behöver man säkra att de fungerar även här. Det kan man göra med hjälp av SibeR. 
När SibeR är mera utbyggt kommer man kunna följa resultat av internetbehandling för olika vårdenheter, för olika regioner (tidigare landsting) och för Sverige som helhet. För  mer information:
SibeRs hemsida https://siber.registercentrum.se/
D
u kan även kontakta:

Kvalitetsregistret SibeR
Pontus Bjurner, koordinator
073-074 32 81
pontus.bjurner@sll.se


ÅSS Skåne
Ångestsällskapet ÅSS Skåne vill ge stöd till dig med ångest och dina närstående, genom att anordna träffar på olika platser i Skåne. Trevliga träffar för alla som någon gång mått dåligt av ångest!

Vi finns i Ängelholm och Lund. Mer information genom nedanstående länkar:Att starta nya ÅSS föreningar

Just nu pågår ett intensivt arbete med att starta upp nya ÅSS föreningar på olika håll i landet. Vi söker nu dig som vill vara delaktig i detta viktiga arbete. En lokal ÅSS förening är en träffpunkt för personer med ångestproblematik och gör stor skillnad. Vi eferlyser nu personer som med förbundets hjälp är beredda att aktivt vara med och bygga upp dessa nya föreningar. I första hand behöver vi nu personar som vill ställa upp som ledamöter i lokala ÅSS-styrelser.
Vi kommer naturligtvis att stötta dig i detta arbete. Inbjudan gäller, i första hand, att försöka starta upp nya ÅSS-föreningar på följande orter och län:
Trollhättan - Vänersborg - Uddevalla - Medlemmar på dessa orter har framfört önskemål om en lokal förening i "Trestad". Vi efterlyser därför personer som är intresserade av att aktivt ingå i en lokal styrelse för regionen. Vi efterlyser även personer för att bilda ÅSS-styrelser i Jönköpings län - Kronobergs län - Kalmar län - Blekinge län- Kopparbergs län- samt Örebro län.

Välkommen att kontakta: linne.torbjornsson@angest.se eller ring, 070-822 88 89, tel.tid kl. 13-18, för mer information.Äldres psykiska hälsa

Med projektet Åldras och må bra vill NSPH bidra till ökad öppenhet kring psykisk ohälsa bland äldre. NSPH får nästan 7 miljoner kronor från Arvsfonden för att driva det treåriga projektet som ska ge äldre med egen erfarenhet av ohälsa större möjligheter att påverka vården och omsorgen. Projektet genomförs i samarbete med kommunerna och landstinget i Sörmland.
Läs mer


Psykisk ohälsa

Omkring 16 % av befolkningen uppger att de lider av psykisk ohälsa. 60 000 personer behandlas på psykisk slutenvård varje år. Åtminstone tre procent av befolkningen söker hjälp av sjukvården för psykiska besvär varje år. Psykisk ohälsa är en av de vanligaste funktionsnedsättningarna.
Källor: Socialstyrelsen, Folkhälsomyndigheten & Funka.se


ÅSS Jourtelefon:  031- 13 70 91
ÅSS Göteborg hälsar alla från hela Sverige välkomna till sin stödtelefonlinje.
Vi finns tillgängliga alla vardagar mellan kl. 13-15.


ÅSS Riksförbunds remissvar ang. Socialstyrelsens riktlinjer för behandling av bla. ångest och depression. (Wordfil)


ÅSS intressepolitiska arbete. "Intressepolitik"


Provläs ett nummer av vår medlemstidning. "Tidningen ÅSS Emellan"


Ångestförbundets Webbplats  ©

Uppdaterad 2021-12-08

Copyright © Alla rättigheter förbehållna