Ångestförbundet ÅSS

Vi ger stöd till dig med ångest och till dina närstående,
samt verkar för era intressen i samhället

Nyheter

Förbundsstyrelsens arbete & beslut

Tagged:

 

 • FÖRBUNDSSTYRELSENS ARBETE 
  I linje med förbundsstyrelsens nyligen antagna beslut om "Etiskpolicy" kommer vi att lägga stor vikt vid att tydligt kommunicera etikpolicyn, förbundsstyrelsens beslut och resultat inom hela sällskapet. 
  Beslut som är av ett brett medlems- eller allmänintresse, har naturligtvis sin givna plats på denna webbplats. 
  Ökad information om styrelsearbetet
  Det har från flera olika håll, både internt och externt samt från medlemmarna, framkommit önskemål om ökad information om förbundsstyrelsens arbete. 
  Framöver så hoppas jag att löpande kunna presentera en översiktlig sammanfattning av de viktigaste besluten som kan vara av allmänt intresse, i enlighet med förbundets "etiska policy". 
  Göran Hagberg, Förbundssekreterare & Informationsansvarig


  NÄSTA FÖRBUNDSSTYRELSEMÖTE
  Mötet möte sker i Malmö, lördag - söndag 25 - 26 mars 2017
 •  
 • ÅSS FÖRBUNDSRÅD 2017
  Preliminärt datum och stad för förbundsrådet är den 13-14 maj 2017 i Gävle

 • RIKSFÖRBUNDETS HEMSIDA - www.angest.se

  Riksförbundets hemsida,  ingår i ett komplext system med olika separerade block som t.ex faktabank, intressepolitik, remisser, nyhetsnotiser, utredningar etc. Dessutom länkade tjänster till olika databaser för stödchatt, flera olika medlemschattar, Gästboken, medlemsanmälan, lösenordsgenerering, olika formulär samt hela förbundets e-post och ftp- administration (inklusiva lokalföreningarna). Kontaktvägar och länkar inom ÅSS, mm.
   
 • Synpunkter, frågor och idéer mottages gärna: Göran Hagberg - info@angest.se

  RIKSFÖRBUNDETS STADGAR
   
  De nya stadgarna, med de ändringar som beslutades vid kongressen i Eskilstuna den 22 maj 2016, kommer, att kunna laddas ner från denna webbplats så snart den nya texten blir tillgänglig.

  ÅSS Riksförbunds 
  gamla stadgar från 2014 finns dock tillgängliga via denna länk


  33 265 SIDVISNINGAR BARA DEN SENASTE MÅNADEN
  Detta är Googels officiella statistik för hur viktig ÅSS webbplats är.

  NYSTART ÅSS SKÅNE ?
  För information och frågor m.m. 
  Kontakata: Mona Granquist 072-500 60 80, Mona Westerberg 035-10 20 59 
  E-post: info@halmstadangest.se

  INTRESSEPOLITIK

  Vår förhoppning är att vi framöver på denna webbplats, skall kunna redovisa mer av utredningar och rapporter som rör vårt intresseområde. Dessutom våra remisssvar, 
  när ÅSS har anledning att framföra förbundets ståndpunkter i olika frågor. 
    
  SOCIALSTYRELSENS FÖRSLAG ...
  till nationella riktlinjer för vård vid depression och ångestsyndrom kan du ladda ner via nedanstående länk. Omfattar 88 st A4 sidor.
  ÅSS Riksförbund och landets lokalföreningar har möjlighet att lämna sina synpunkter på dessa nya riktlinjer senast den 31 mars 2017. ÅSS Riksförbund och ÅSS Stockholm har redan givit uttryck för att yttra sig över riktlinjerna. NSPH avser däremot inte att avge något eget remissyttrande.
  Ladda ner Socialstyrelsens förslag till rekommendationer (pdf)
  Socialstyrelsens förslag har redan skapat debatt på olika media. Något som kan vara intressant att följa, liksom att ÅSS nu kan samla sig kring ett ett remissvar, utifrån våra erfarenheter och kunskaper. Vi hoppas att senare kunna redovisa ÅSS remissvar på denna webbplats. Socialstyrelsens förslag till nya riktlinjer, togs bl.a upp till diskussion i radions P1 "Studio Ett" kl. 16.45 den 16 januari 2017.
              

  • NY EXPERTINFORMATION OM ÅNGEST
  •  


  Efter överenskommelse med 1177 VÅRDGUIDEN kan vi nu presentera en, expertgranskad och omfattande "Diagnos - Information". Denna hittar du högst upp på ÅSS hemsida under den röda menyknappen "Ångest". ÅSS och 1177 kommer även framöver att samverka kring gemensamma frågor. 
   
  AKTUELLA LÄNKAR TILL DOKUMENT
  Ladda ner som word eller pdf filer

  Etisk placeringspolicy   /pdf-fil
  Etiska regler för ÅSS kapitalförvaltningStor vikt läggs bl.a vid att tydligt kommunicera etikpolicyn, förbundsstyrelsens beslut och resultat inom hela sällskapet.
  Tandvårdsstöd till personer med funktionsnedsättning  /word

  Psykisk ohälsa bland stressade elever - Folkhälsoinstitutet /word
  Vårdanalys: Vården ur befolkningens perspektiv 2016 - /pdf 132 sidor
  Myndigheten för vård- och omsorgsanalys.

   

  ANHÖRIGA - "Vem hjälper den som hjälper"

  SJÄLVHJÄLPSGRUPP I UMEÅ - 2017
  För personer med Panikångest - Social fobi - Generaliserat ångestsyndrom (GAD) &             Agorafobi, har Vuxenskolan i Umeå sedan hösten 2016 en liten "Självhjälpsgrupp".
  Gruppen fortsätter nu under 2017 och vill gärna se fler deltagare!
  Studiecirklarna bedrivs i samarbete med Svenska Ångestsyndromsällskapet. 
  Du behöver inte vara medlem i ÅSS för att delta. Förhoppningen är att vi till hösten 2017 även skall kunna bilda en egen lokalförening av Ångestsyndromsällskapet i Umeå med omnejd.
  Upplysningar ges av ÅSS förbundssekreterare, Göran Hagberg, 

 

BOLLNÄS  
I Bollnäs har vi nu startat två självhjälpsgrupper för Dig med Panikångest - Social fobi - Generaliserat ångestsyndrom(GAD) & Agorafobi. Vi har plats för ytterligare några deltagare. Kontakta Katarina för mer information.  
Epost: bollnas@angest.se Telefon: 0722- 18 88 54  Hemsida: www.angest.se/bollnas
 _________________________________________________________________ 
 
ÅSS STÖDCHATT SÖKER VOLONTÄRER
"Trycket" på vår STÖDCHATT ökar hela tiden. Detta innebär att vi framöver kommer att behöva utöka vår skara av frivilliga volontärer.

Du får ingen ekonomisk ersättning, men du får värdefull erfarenhet, kunskap och personlig tillfredsställelse. Du är välkommen att redan nu skriva några rader till ÅSS och berätta om dig själv och varför du tror att just du skulle kunna vara ett bra stöd för personer med ångestsyndrom via vår individuella stödchatt.
Välkommen att skriva till:  info@angest.se

Vänligen, Göran Hagberg
 

Rapport: Psykisk hälsa - ett gemensamt ansvar 

Sammanfattning: Vårdanalys har regeringens uppdrag att följa upp och utvärdera handlingsplanen PRIO psykisk ohälsa - plan för riktade insatser inom området psykisk ohälsa 2012-2016. Planen syftar till att förbättra livssituationen och vården för personer med psykisk ohälsa. Den här rapporten är en slututvärdering av PRIO. 
Ladda ner rapporten
 
  Foto:Göran Hagberg
________________________________________________________________________ 

OM ÅSS GÄSTBOK
Välkommen till vår populära Gästbok som nu har nu haft över 38 000 besökare och här finns mer än 1 600 mycket läsvärda personliga inlägg!
____________________________________________________________________
 
BRA BOKTIPS
Länk till några - riktigt bra boktips ...
____________________________________________________________________ 

BROSCHYR OM ÅNGESTSYNDROM
 
 
 
Läs eller ladda ner vår 40 sidiga broschyr om ångestsyndrom.

Broschyren i tryckt form kan även beställes från ÅSS förbundskansli:forbundskansliet@angest.se 

 
 

02

Tagged:

 

 

 

Vill du vara stödperson på vår chatt - Ett spännande, men krävande arbete ?

Tagged:

Du som har egen erfarenhet av ångestproblematik, som du har bearbetat och nu känner dig starkare och mer stabil, är välkommen att höra av dig. Du är kanske just den stödperson som har förmåga att nu hjälpa andra. Välkommen att skriva några rader till oss och presentera dig, så att vi sedan kan prata lite mer om detta fantastiskt viktiga ideella förtroendeuippdrag.
Välkommen! 
info@angest.se

Intressepolitik - ÅSS Styrdokument- Remisser - Utredningar - Rapporter

Tagged:

 

 • INTRESSEPOLITIK

  Vår förhoppning är att vi framöver på denna webbplats, skall kunna redovisa mer av utredningar och rapporter som rör vårt intresseområde. Dessutom våra remisssvar, när Svenska Ångestsyndromsällskapet har anledning att framföra förbundets ståndpunkter i olika frågor. 

 • Nedanstående redovisning kommer framöver att kompletteras med fler uppgifter

 • ÅSS Förbundsordförande rapporterar om pågående intressepolitiskt arbete samt för extern representation, inkl Regeringens funktionshinderspolitiska delegation, Handikappförbunden HSO m m.
  Kongressen har gett förbundsstyrelsen i uppdrag att fördjupa och utvidga det intressepolitiska arbetet på samhällsnivå, inte minst inom socialpolitik och socioekonomiska frågor.

 • En översyn av LSS pågår. LSS är en rättighetslag som omfattar olika personkretsar. Personer med psykisk ohälsa omfattas inte av lagen, utan är beroende av stöd och service från Socialtjänstlagen SoL, som är en svagare form av lagstiftning, en s k ramlag. ÅSS arbetar för att utvidga LSS ‘personkretsar, så att även psykisk ohälsa skall omfattas.

 • Förbundet arbetar aktivt för att socialförsäkringssystemet skall utformas så att ingen riskerar att falla mellan stolarna. Idag finns ett ökande antal individer som inte omfattas av något av trygghetssystemen.

 • ÅSS anser även att tandvårdsstödet skall förstärkas. Många med psykisk ohälsa har primära eller sekundära dentala problem, men har inte råd att söka behövlig tandvård.

  Läs mer genom att ladda ner nedanstående länk:

 • Tandvårdsstöd till personer med funktionsnedsättning  /word

 • SOCIALSTYRELSENS FÖRSLAG ...
  till nationella riktlinjer för vård vid depression och ångestsyndrom kan du ladda ner via nedanstående länk. Omfattar 88 st A4 sidor.
  ÅSS Riksförbund och landets lokalföreningar har möjlighet att lämna sina synpunkter på dessa nya riktlinjer senast den 31 mars 2017. ÅSS Riksförbund och ÅSS Stockholm har redan givit uttryck för att yttra sig över riktlinjerna. NSPH avser däremot inte att avge något eget remissyttrande.
 • Ladda ner Socialstyrelsens förslag till rekommendationer (pdf)
  Socialstyrelsens förslag har redan skapat debatt på olika media. Något som kan vara intressant att följa, liksom att ÅSS nu kan samla sig kring ett ett remissvar, utifrån våra erfarenheter och kunskaper. Vi hoppas att senare kunna redovisa ÅSS remissvar på denna webbplats. Socialstyrelsens förslag till nya riktlinjer, togs bl.a upp till diskussion i radions P1 "Studio Ett" kl. 16.45 den 16 januari 2017.
 • ÅSS Riksförbunds remissvar ang. Socialstyrelsens riktlinjer för behandling av bla. ångest och depression. (Wordfil)
             
 • ÅSS INTRESSEPOLITISKA PROGRAM
 • behandlar följande områden - Ladda ner hela dokumentet som pdf-fil
 • Programmet antaget av ÅSS förbundsstyrelse 2016-11-20 
 • Förbundet
 • Värdegrund
 • Samhället
 • Verksamhetsområden
 •     Hälsa, information och livskvalité
 •     Delaktighet och tillgänglighet
 •     Ekonomiska förhållanden
 •     Skola och utbildning
 •     Arbete och sysselsättning
 •     Hälso- och sjukvård
 •     Tandvård
 •     Läkemedel
 •     Psykoterapi och alternativa behandlingar
 •     Forskning 
 • LÄNKAR TILL ÖVRIGA DOKUMENT
  Ladda ner som word eller pdf filer
  Psykisk ohälsa bland stressade elever - Folkhälsoinstitutet /word
  Vårdanalys: Vården ur befolkningens perspektiv 2016 - /pdf 132 sidor

  Rapport: Psykisk hälsa - ett gemensamt ansvar 
  Sammanfattning: Vårdanalys har regeringens uppdrag att följa upp och utvärdera handlingsplanen PRIO psykisk ohälsa - plan för riktade insatser inom området psykisk ohälsa 2012-2016. Planen syftar till att förbättra livssituationen och vården för personer med psykisk ohälsa. Den här rapporten är en slututvärdering av PRIO. 
  Ladda ner rapporten

04

Tagged:

05

Tagged:

 
 

07

Tagged:

Från och med årsskiftet 2011/2012 övergår driften av Nationella hjälplinjen till INERA AB.
Det är ett landstingsägt aktiebolag som arbetar på uppdrag av "Center för E-hälsa samverkan" och bl a har ansvar för 1177 Sjukvårdsrådgivningen. Nationella hjälplinjen blir alltså i fortsättningen en del av INERA:s verksamhet. Förhandlingar pågår om ett "inflytanderåd" som skall ge de nuvarande ägarorganisationerna fortsatt insyn i verksamheten och möjligheten att påverka den framtida utvecklingen.
 
Nationella hjälplinjen inrättades 2001 på initiativ av Riksförbundet för social och Mental Hälsa som gick samman med Svenska OCD-förbundet Ananke, Riksförbundet Autism, Föreningen Balans, Riksorganisationen för SuicidPrevention och Efterlevande Stöd, Riksförbundet Ungdom för Social hälsa, Svenska Ångestsyndromsällskapet i Föreningen Nationella hjälplinjen. Ändamålet var att driva en telefonlinje avsedd som stöd och hjälp åt människor i psykisk kris och deras närstående. Efter en utvecklingsperiod finansierad av Almänna Arvsfonden övergick Hjälplinjen hösten 2004 i en anslagsfinaniserad verksamhet. 4 miljoner kronor var det första statsbidraget viket med tiden har vuxit till 5 miljoner. Hjälplinjen var från starten bemannad med professionell personal - psykologer, socionomer, sjuksköterskor - och den blev genast mycket uppskattad av dem som sökte hjälp. Verksamheten har sedan vidareutvecklats med PHIR - Psykisk Hälsa Informations register -och Skriv till hjälplinjen.
 
Under alla år har Hjälplinjen kämpat med underbemanning. Antalet inringda samtal har varit betydligt större än antalet samtal som kunnat besvaras och målsättningen att ha en dygnet-runt-öppen jour har långt ifrån kunnat infrias. Anslaget har varit för litet och inga sponsorer har velat ställa upp. Statsbidraget för 2011 har varit villkorat. Kravet var att Hjälplinjen under året skulle förbereda en övergång till INERA.
 
Föreningen Nationella Hjälplinjens styrelse beklagar att regeringen inte velat skjuta till pengar för fortsatt drift av Hjälplinjen i föreningens regi men finner det naturligtvis tillfredställande att verksamheten kan leva vidare. För den skickliga och hängivna personal, som gjort hjälplinjen till en viktig faktor i många människors liv innebär också förändringen tryggare arbetsvillkor. Det har varit påfrestande varje år, när hösten närmat sig, åter behöva känna oron för om Hjälplinjen skall få förnyat statsbidrag och därmed kunnat fortsätta ett år till.
 
Den 21 december sker överflyttningen av verksamheten till INERA och den dagen kommer Hjälplinjen att vara stängd. Efter flyttningen kommer verksamheten att fortgå som hittills med samma webbadress och telefonnummer som förut.
 
Detta PM är författad av styrelsen för Föreningen Nationella Hjälplinjen.
 
 
 
För din extra trygghet så har vi kompletterat vår
internetsäkerhet med AVG Internet Security

 

08

Tagged:
Prenumerera på innehåll