Ångestförbundet ÅSS

Vi ger stöd till dig med ångest och till dina närstående,
samt verkar för era intressen i samhället

FÖRBUNDSSTYRELSEN

ÅSS Förbundsstyrelse 2018 - 2020

 

 

Förbundsordförande
Lena Huss
0708-86 86 48
lena.huss@angest.se

Förbundssekreterare
Information, Media- och medlemskontakter
Göran Hagberg
0708-67 77 00
info@angest.se
 

Vice förbundsordförande
Linné Torbjörnsson
070-822 88 89
linne.torbjornsson@angest.se

ORDINARIE LEDAMÖTER

Björn Belfrage
bjornbelfrageiii@gmail.com

Bernt
bernt@angest.se

Petra Rohrer
____________________

ERSÄTTARE


Pontus Leidebjer

pontus.leidebjer@angest.se 


Mona Westerberg
0733-16 06 38
monwes@gmail.com