Ångestförbundet ÅSS

Vi ger stöd till dig med ångest och till dina närstående,
samt verkar för era intressen i samhället

Boktips

Det finns idag mycket bra läsning om ångestsyndrom. Här följer ett urval från ÅSS. Böcker att köpa eller låna, broschyrer och tidningar att beställa för dig som vill veta:
______________________________________________
 

Böcker

 

Hej Ångest!  Körskola till livet
Av John Leander och Sandra af Winklerfelt Hammarberg
ISBN 978-91-86293-05-5. BLUE Publishing

 

Ångest - om orsaker, uttryck och vägen bort från den
av Christer L. Nordlund
Helt klart en bibel för oss ångestdrabbade. Christer Nordlund är kognitiv beteendeterapeut.ISBN: 91-85902-84-5. 

Denna bok verkar tyvärr vara slutsåld - eller mycket svår att få tag på.

 

Social fobi – effektiv hjälp med kognitiv beteendeterapi av Tomas Furmark, Annelie Holmström, Elisabeth Sparthan, Per Carlbring och Gerhard Andersson.

 


Ingen panik- fri från panik- och ångestattacker i 10 steg med kognitiv beteendeterapi av Per Carlbring och Åsa Hanell.

 

Ut ur depression och nedstämdhet med kognitiv beteendeterapi
av Gerhard Andersson.

 

Alla dessa böcker kan även användas som självhjälpsböcker.

Bra och lättlästa böcker kan även vara:
 
Att leva ett liv, inte vinna ett krig,
om acceptans av Anna Kåver.

Vem är det som bestämmer i ditt liv?
Om medveten närvaro av Åsa Nilsonne.

Ytterligare en bra bok inom den nya inriktningen ACT:
Sluta grubbla och börja leva
av Steven C. Hayes.

 

Ovanstående tips uppdaerade 2015-03-15

Rädd Räddare Ångest
av Kerstin Hellström

Det är naturligt att vara rädd ibland, att från och till känna oro inför tillvarons krav och hotbilder. Men varför får alldeles vanliga barn i vårt samhälle allt oftare problem som leder till ångest? Beror det på familjen, omgivningen eller finns det biologiska orsaker, genetiska faktorer?
Den här boken visar hur ångest hos barn och ungdomar kan se ut och vad vi tillsammans kan göra för att hjälpa dem. Med mängder av tydliga exempel lyfter den fram och diskuterar alla tänkbara orsaker till sådana tillstånd och pekar på möjliga lösningar och behandlingsmetoder. Läsaren får också möta många barn och ungdomar som är eller har varit drabbade av ångest.
Kerstin Hellström är Dr.Med.Sci., leg.psykolog och leg. psykoterapeut. Hon har specialiserat sig på behandlingar för ångeststörningar där gruppen fobier ingår och behandlar både barn och vuxna.
Förlag: Prisma Bokförlag ISBN: 9151841045

Fobier
av Kerstin Hellström

Vad är det egentligen som händer när man inte längre vågar träffa människor, inte vågar åka tunnelbana, inte vågar gå till läkaren? Boken berättar utförligt om dessa handikappande tillstånd som tidigare har varit svåra att bota. Forskningen har gått framåt och nu vet man hur man med hjälp av kognitiv beteendeterapi blir av med fobier, ibland bara efter några minuters behandling! Boken ger en heltäckande bild av fobier, flera personer som har eller har haft fobier berättar hur det varit för dem.
Förlag: Prisma Bokförlag ISBN: 9151836416

Pojken, skräcken och livet
av Peter Lejon(tidigare Gustafsson)

Detta är en bok om Jonas Balkman/Peter Gustafsson som tidigt utvecklar, men också tar sig igenom panikångest med agorafobi, ett av de vanligaste förekommande ångestproblemen i svensk psykiatri. Författaren Peter Gustafsson skildrar sin och Jonas Balkmans väg fram till panikattacker och vanmakt på ett drabbande och upplysande sätt (Recension av Anna Kåver, psykolog och KBT-psykoterapeut). "Pojken, skräcken och livet" från 1995 ges nu ut på nytt av förlaget Gravander.
Gravander förlag och utbildning AB: 054-24 06 90. ISBN 91-630-3589-8.

Nakna Nerver
av Peter Lejon

Vad är det för fel på Tomas? Varför kan han inte gå utanför dörren? Varför är han rädd för att Johanna skall lämna honom? Varför kan inte den förmodat självsäkre journalisten jobba längre? Nakna Nerver är en berättelse om hur ett av vår tids stora gissel - panikångest - kan fungera i ett alldeles vanligt liv och i en alldeles vanlig kärleksrelation. Vilket ansvar har Johanna för Tomas, och hur mycket skall hans problem få påverka hennes liv? Var och en är sig själv närmast - är det inte så?" (Från bokens baksidestext). Detta är Peter Lejons andra bok om panikångest. Däremellan har han dessutom skrivit en bok om mobbing. Gravander förlag och utbildning AB: 054-24 06 90.
ISBN 91-630-3589-8. 

Befriad från ångest
av Lucinda Bassett

Lucinda Bassett har själv varit drabbad av paniksyndrom med agorafobi. Idag är hon helt panikfri och driver sedan 1983 ett center för stress- och ångesthantering i USA. Lucinda Bassett har utarbetat ett självhjälpsprogram för människor med ångest och fobier - enligt kognitivt beteendeterapeutiskt mönster - och det är detta program vi får ta del av i "Befriad från ångest". Finns i bokhandeln.

Social fobi - att känna sig granskad och bortgjord
av Anna Kåver

Anna Kåver är psykolog och psykoterapeut och arbetar som handledare i ett forskningsprojekt om behandling av social fobi. I boken beskrivs vad social fobi är, varför man drabbas, hur problemet utvecklas och ser ut och vad man kan göra för att hjälpa (professor Arne Öhman). 
Finns i bokhandeln. Cura Bokförlag: 054-24 06 90. ISBN 91-630-3589-8

Stress och hälsa

Gratis häfte från försäkringsbolaget Skandia om hur stress kan påverka din hälsa. Skandia: 08-788 12 26.

Vad är panikångest?
av Stefan L Lindmark

Stefan L Lindmark, som själv är paniker, skriver rakt och begripligt om panikångest. Carlsson Bokförlag: 08-411 23 49. ISBN 91-7798-924-4. 

Den inre stormen
av Anne-Sofie Anson

Anne-Sofie Anson lider själv av ångest. Genom Internet och e-post har hon kommit i kontakt med andra människor som lider av ångest. Här blandar hon deras berättelser med egna dikter.
Författarhuset: 021-35 45 98, ISBN 91-973388-2-6. 

Vad gör jag med min ångest?
av Jan-Otto Ottosson
Professor emeritus i psykiatri, Jan-Otto Ottosson, beskriver olika sorters ångestsyndrom och fobier. Är slut på förlaget. Realiserades i bokhandeln 1998, har du tur så hittar du ett exemplar hos din bokhandlare. Låna den annars på biblioteket. 
Natur och Kultur: 08-453 86 00. ISBN 91-27- 03483-6. 

Min väg från ångest till liv
av Mette Gjösdal

Mycket omtyckt självbiografi om en kvinna som genom psykoterapi blir fri från sin starka ångest. Är tyvärr slut på förlaget. Ring och tjata så kanske de trycker en ny upplaga. Sök den i antikvariat eller på biblioteket. Svenska Förlaget: 08-412 27 10. ISBN 91-7738-294-3.

Medicin mot ångest och förtvivlan
av Wanna Beckman

Intressant faktaspäckad bok om ångestsyndrom och antidepressiva läkemedel. Pocketupplagan är tyvärr slut och ingen ny upplaga är planerad. Sök den på biblioteket. Bonnier Alba. ISBN 91-7643-038-3. 

Framgångsfällan
av Lars Weiss

Före detta TV 4-chefen och blivande SVT-chefen Lars Weiss berättar om en period i sitt liv då han led av panikångest. 
Bokförlaget DN: 08-738 16 46. ISBN 91-7588219-1. 

Vem var det du sa var normal?
av Susanne Bejerot

Psykiatern och psykoterapeuten Susanne Bejerot har skrivit en bok som innehåller 16 olika psykiatriska och neuropsykiatriska diagnoser. Tillsammans med varje diagnos finns en fallbeskrivning - på rim. 
Finns i bokhandeln. Cura: 08-84 68 40, ISBN 91-9726417-2. 

Skuld
av Karin Alvtegen

Thriller med paniker i huvudrollen. 
Finns i bokhandeln. Legenda: 08-453 86 00. ISBN 9-2707181-2. 

Ut ur mörkret
av Miki Agerberg

Journalisten Miki Agerberg har själv lidit av depression och lämnar i sin bok en heltäckande redogörelse för behandling och forskning kring depressioner i världen idag. Finns i bokhandeln.
Norstedts: 08-690 94 40. ISBN 91-1971441-6. 

Balansgång - om depressioner och manier
av Föreningen Balans

I Balansgång möter du ett antal personer som med växlande framgång kämpar för att balansera sina liv. Det finns lika många typer av depressioner eller manier som det finns patienter. Några patentmediciner eller behandlingar gives icke. Däremot hoppas vi att det inifrånperspektiv som ges i boken, från drabbade, anhöriga och vårdgivare, ska bli ett stöd. Med inlevelse, fantasi, respekt och kunskap hos de berörda finns utsikter att balansakten lyckas bättre. Det är detta vi vill visa på: 08-618 13 33. 

Oro
av Finn Skårderud

En bok som är både reseskildring, litteraturkritik och självkritik. En bok om den stressade nutidsmänniskans rastlöshet och oro som måste sorteras, annars blir livet outhärdlig. Det är en psykiater och psykoterapeut - en samtalspartner - som skriver (ur Natur och Kulturs vinterkatalog). Finns i bokhandeln, cirkapris 355 kronor.
Natur och Kultur: 08-453 85 00, ISBN 91-27-07667-9. 

Konsten att hantera stress
av Bosse Angelöw

Dagens samhälle kännetecknas av ett högt tempo, konkurrens och ett ständigt ökande informationsflöde. Allt fler känner sig stressade och utbrända. Här presenteras ett effektivt program för att förebygga och motverka negativ stress (ur Natur och Kulturs vinterkatalog). 
Finns i bokhandeln, cirkapris 295 kronor.
Natur och Kultur: 08-453 85 00, ISBN 91-27-00711-x. 

Fångad av arbete
av Lena Nevander

För att må bra måste människan finna en balans mellan arbete, familj och egna behov. Om arbetet upptar mer och mer av ens liv är det lätt att bli arbetsnarkoman. Man riskerar att drabbas av stress, kronisk trötthet, panikångest och utbrändhet (ur Natur och Kulturs vinterkatalog). Finns i bokhandeln, cirkapris 265 kronor.
Natur och Kultur: 08-453 85 00, ISBN 91-27-07229-0. 

Om barn och stress
av Ylva Ellneby

Denna bok pekar på faktorer i barns liv som skapar stress och hur stress kan yttra sig hos olika barn. Många vuxna är idag själva så stressade att de inte alltid ser barnens behov. Här ges många förslag på miljöer som inbjuder till vila och avkoppling och på aktiviteter som stärker självkänslan och motverkar stress (ur Natur och Kulturs vinterkatalog). Finns i bokhandeln, cirkapris 295 kronor.
Natur och Kultur: 08-453 85 00, ISBN 91-27-07731-4.

Hypokondri
av Ingvard Wilhelmsen

Författaren är överläkare och specialist på invärtesmedicin och psykiatri och har i Bergen startat världens första klinik för hypokondriker. Boken är utmärkt för den som vill veta mer om hur kognitiv terapi fungerar, även ställt i relation till andra psykoterapiformer. Jag tycker också att den tar död på den, bland fackfolk florerande myten, att kognitiv terapi är för ytlig (Hillevi Sjögren, ÅSS Göteborg). Finns i bokhandeln.
Cirkapris 329 kronor. Wahlström & Widstrand: 08-696 84 80,
ISBN 91-46-17460-5. 

Stressad och pressad
från ett symposium om hjärnstress

Den kunskap vi idag har om hjärnan visar att den är förutsättningen för liv, för känslor och mycket av det som är synonymt med begreppet själ. Aktuell forskning ger besked att hjärnan, liksom alla andra organ, också behöver värnas och vårdas. Vid ett symposium om hjärnstress i samband med Svenska Läkaresällskapets Riksstämma i Göteborg, redovisades de senaste vetenskapliga rönen om konsekvenserna av den moderna människans allt hetsigare livstempo (hämtat från bokens omslag). Beställ boken från Organon: 031-720 65 00.

Riktlinjer, lagar och studier

Kliniska riktlinjer för utredning och behandling av ångestsyndrom. Utarbetade av en arbetsgrupp inom Svenska Psykiatriska Föreningen. Innehåller riktlinjer för hur de olika ångestsyndromen ska behandlas enligt Svenska Psykiatriska Föreningen. Beställ riktlinjerna hos Hälso- och sjukvårdens utvecklingsinstitut (Spri) på telefonnummer
08-702 46 00. Kostar 60 kronor plus moms och porto eller printa ut den gratis från deras hemsida, Spris hemsida.

Patientens rätt 
av Ebba Sverne och Tor Sverne

Patientens rätt riktar sig i första hand till allmänheten i dess kontakter med hälso- och sjukvården samt till hälso- och sjukvårdspersonalen. Vi kommer alla i kontakt med hälso- och sjukvården. Dessvärre vet vi som patienter alltför lite om vilken rätt vi har som patienter och vilka bestämmelser som gäller i detta hänseende. 
Norstedts juridik: 08-690 96 96.

Tidningar


ÅSS Emellan
Svenska Ångestsyndromsällskapets medlemstidning. Utkommer ca fyra gånger per år och innehåller artiklar, reportage, insändare med mera inom området ångest och depression. Du får den genom att bli medlem i Svenska Ångestsyndromsällskapet. Kostnad 200-250 kronor per år. Inom sjukvård och behandling kan man välja att endast prenumerera på ÅSS Emellan. Det kostar 125 kronor per år.

Psykiatrifonden informerar
Ett nyhetsblad med aktuella nyheter från den psykiatriska världen.

Dagens Medicin 
En oberoende nyhetstidning för hela sjukvården Innehåller en hel del bra artiklar och reportage om psykiatri. Utkommer med 40 nummer per år. Helårsprenumeration kostar 589 kronor. Kundtjänst: 020-630 635.

Broschyrer

Svenska Ångestsyndromsällskapet
En broschyr om paniksyndrom och social fobi
Kan beställas gratis från respektive lokalförening. ISBN: 9786140284. 

Bristol Myers Squibb
Spänning oro ångest
av psykiatern och docenten Adam Nagy.
En broschyr utgiven av läkemedelsbolaget Bristol-Myers Squibb (Nefadar, Buspar). Kan beställas kostnadsfritt: 08-704 71 00. 

Sömn och depression
av docent Jerker Hetta.
En broschyr från läkemedelsbolaget Bristol-Myers Squibb (Nefadar, Buspar). Kan beställas kostnadsfritt: 08-704 71 00.

Vägen tillbaka
av psykiatern Tom Fahlén
Om depressioner och depressionsbehandling. En vägledning för patienter och anhöriga. 
Kan beställas kostnadsfritt från läkemedelsbolaget Lundbeck (Saroten, Cipramil): 042-25 43 00. ISBN:91-630-7834-1.

Anafranil mot panikångest
av docenten och psykiatern Kjell Modigh och psykologen och psykoterapeuten Christer Nordlund
En broschyr om panikångest och behandling med Anafranil. 
Ges inte längre ut av Novartis. ISBN 91-859002-34-9.

Att förstå tvångssyndrom
av psykiatern och psykoterapeuten Susanne Bejerot.
En liten broschyr om tvångssyndrom från läkemedelsbolaget Pfizer. 
Kan beställas kostnadsfritt: 08-519 062 00, fax: 08-519 062 12.
ISBN 91-630-5935-5. 

Ångest & oro
av dr Mats Troedsson och professor Jan Wålinder
En broschyr utgiven av läkemedelsbolaget Pharmacia & Upjohn. 
Kan beställas kostnadsfritt: 020-98 98 00. 

GlaxoSmithKlein 
Panikångest av docenten och psykiatern Christer Allgulander.
Beställ kostnadsfritt från GlaxoSmithKlein Seroxat: 
Hemsida: www.glaxowellcome.se