Ångestförbundet ÅSS

Vi ger stöd till dig med ångest och till dina närstående,
samt verkar för era intressen i samhället

BEHÖVER DU NÅGON ATT TALA MED?

 


 
ÅSS STÖDCHATT  (länk)
INDIVIDUELLA STÖDSAMTAL

Både medlemmar och icke medlemmar är välkomna. Inget lösenord behövs! Söndag & Onsdag klockan 20.00-21.00
Stödchatten bemannas av personer som är erfarna i att ge stödsamtal och rådgivning. 
De stödpersoner du möter här på chatten är visserligen inte legitimerad sjukvårdspersonal eller terapeuter. Men de har en mycket god kunskap om ångestsyndrom och självupplevd personlig erfarenhet av att leva med och hantera ångestsyndrom, t.ex. Panikångest, Social fobi, Generell ångest (GAD) och Agorafobi. 
Använd samma "namn" vid återkommande inloggning, för bästa service.GÄSTBOKEN  (länk)
ÅSS Gästbok som vi startade i slutet av 2013 har nu haft ca 77 000 besök och här kan du läsa över 2 100 personliga erfarenheter om hur det är att leva med ångest samt många bra tankar och tips om hur du kan övervinna den. Du är också välkommen att berätta om din egen situation eller kommentera det som andra skriver.


ÅSS´ LOKAL- & LÄNSFÖRENINGAR  (länk)ÅSS lokala föreningar är basen för vår verksamhet, här kan du få nya vänner, kunskap, trygghet och gemenskap. Via denna länk, kan du bl.a. se var vi idag har våra föreningar och våra lokala kontaktpersoner. Genom våra lokalföreningar han du få svar på många av dina frågor, medlemmarna berättar gärna om egna erfarenheter och stöttar dig när du känner dig rädd och orolig. Alla som är verksamma inom föreningarna har egna erfarenheter av ångestsjukdomar. Du är välkommen till föreläsningar och aktiviteter och får nya vänner som vet hur det är att leva med ångest och kan hjälpa dig bort från den.


ÅSS MEDLEMSCHATT - Chatta medlemmar emellan
Gratis förmån för alla medlemmar (länk)
ÅSS MedlemsChatt skall skapa kontakter mellan våra medlemmar. Genom denna Chatt, hoppas vi att kuna skapa många nya lokala självhjälpsgrupper på nätet, som sedan kan utvecklas till personliga möten och kanske nya ÅSS föreningar runt om i landet.

Beställ ditt personliga lösenord


ÅSS GÖTEBORG JOURTELEFON 031-13 70 91Göteborg ÅSS har en telefonlinje för att ge information och stöd till personer från hela landet med ångestsyndrom och till deras anhöriga. Jourtelefonen är öppen varje vardag mellan kl. 13.00 - 15.00. Välkommen!


0771 - 22 00 60 Telefonjouren "Hjälplinjen"
PSYKOLOGISKT STÖDSAMTAL ALLA DAGAR KL. 13 - 22   HJÄLPLINJEN LÄGGS NER DEN 31 DECEMBER 2019 !
Stödsamtalet till Hjälplinjen kostar lika mycket som ett vanligt telefonsamtal. Hos Hjälplinjen kan den som ringer få ett psykologiskt stödsamtal samt råd om hur man söker sig vidare inom vården för att få rätt hjälp. Samtalen är anonyma och de som svarar har bred erfarenhet av att stödja människor i kris. Alla har utbildning som exempelvis psykolog, socionom eller sjuksköterska. Öppet varje dag mellan klockan 13-22.
Hjälplinjen är en tjänst från Inera. Inera ägs gemensamt av alla landsting och regioner. Företagets uppdrag är att koordinera landstingens och regionernas gemensamma e-hälsoarbete och utveckla tjänster till nytta för invånare, vård- och omsorgspersonal och beslutsfattare.SJUKVÅRDSRÅDGIVNINGEN 1177.se
Dygnet runt - Tel. 1177


www.umo.se

 En webbplats för dig mellan 13 - 25 år


Patientföreningar och närståendeföreningar

Källa: Sjukvårdsrådgivnin
gen 1177.se

Här hittar du en lista med rikstäckande föreningar som erbjuder stöd genom exempelvis information och stödsamtal. Genom att kontakta en förening kan du komma i kontakt med andra som har liknande erfarenheter eller svårigheter som du själv. Du behöver inte vara medlem för att kontakta en förening.


Anhörigas riksförbund

Anhörigas Riksförbund är en partipolitiskt och religiöst obunden organisation som stödjer anhöriga och anhörigvårdare oavsett ålder, kön eller diagnos hos den som vårdas. www.anhorigasriksforbund.se/

Autism- och aspergerförbundet

Förbundet riktar sig till personer med autism, aspergers syndrom och andra autismliknande tillstånd. www.autism.se

Bipolarna

Bipolarna är en webbplats med information och forum för personer med bipolär sjukdom. www.bipolarna.se

Frisk och fri

Riksföreningen mot ätstörningar, Frisk och fri, är en ideell förening som erbjuder stöd och hjälp för personer med ätstörningar. Föreningen stödjer också närstående. www.friskfri.se

Killfrågor.se

På Killfrågor.se kan unga mellan 10 och 18 år som definierar sig som killar chatta eller mejla anonymt med vuxna volontärer. www.killfragor.se

Kuling.nu

Kuling.nu är ett webbforum för barn till föräldrar som mår psykiskt dåligt. www.kuling.nu

Livlinan

Livlinan är en sajt för dig som är ung och lever nära någon som mår psykiskt dåligt. www.livlinan.org

Maskrosbarn

Maskrosbarn är en ideell förening som stödjer ungdomar med närstående som missbrukar eller har en psykisk sjukdom. www.maskrosbarn.org

Mind - för psykisk hälsa

Mind arbetar för psykisk hälsa och stödjer människor i kris. Mind ger stöd genom FöräldratelefonenSjälvmordslinjen och Äldretelefonen. www.mind.se

nxtME
nxtME är en ideell förening som riktar sig till den som någon gång har varit eller är utsatt för incest och som behöver hjälp och stöd för att bearbeta sina upplevelser. www.nxtme.com

Riksförbundet Attention

Riksförbundet Attention är en intresseorganisation för personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar.

www.attention.se

Riksförbundet Balans

Riksförbundet Balans riktar sig till alla med erfarenhet av depression eller bipolär sjukdom och deras närstående. http://balansriks.se

Riksförbundet för Social och Mental Hälsa - RSMH

RSMH är en organisation för personer med egen erfarenhet av psykisk ohälsa och deras närstående. www.rsmh.se

Riksförbundet för Suicidprevention och Efterlevandes Stöd - SPES

SPES är en ideell organisation som är till för alla som har förlorat en närstående genom självmord. www.spes.se

Riksförbundet Ungdom för Social hälsa - RUS

RUS är en intresseförening för barn och ungdomar med psykiska eller sociala svårigheter. www.rus-riks.se

Riksorganisationen för anhöriga till våldsdödade

RAV hjälper och stöttar anhöriga och andra närstående till dem som har mördats, eller kan antas ha blivit dödade genom våldsbrott. www.rav.se

Rise

Rise är en riksförening som ger stöd åt personer som har varit utsatta för incest eller andra sexuella övergrepp i barndomen. www.rise-sverige.se

Roks

Roks är en riksorganisation för kvinnojourer och tjejjourer i Sverige. Roks har jourer runt om i landet som erbjuder stöd åt tjejer och kvinnor via telefon och andra insatser. www.roks.se

Schizofreniförbundet

Förbundet riktar sig till personer med schizofreni eller liknande psykoser. www.schizofreniforbundet.se

SHEDO

Föreningen SHEDO arbetar för att sprida kunskap om ätstörningar och självskadebeteende. SHEDO ger stöd åt personer som har ätstörningar eller självskadebeteende, och deras närstående. www.shedo.se

Spelberoendegruppen

Spelberoendegruppen är en ideell organisation som riktar sig till personer med spelberoende, och till deras närstående. www.spelberoendegruppen.com

Svenska OCD-förbundet

OCD-förbundet stödjer människor med tvångssyndrom (OCD) och deras anhöriga. www.ocd-forbundet.se

Trygga Barnen

Trygga Barnen ger stöd åt barn och unga mellan 7 och 25 år med närstående som mår psykiskt dåligt eller har svårigheter på grund av missbruk eller beroende. www.tryggabarnen.org

Tjejjouren

Tjejjouren en portal där du som definierar dig som tjej kan få kontakt med någon av landets tjejjourer. www.tjejjouren.se

Tjejzonen

Tjejzonen erbjuder stöd via chatt, mejl, samtal och Storasystrar. www.tjejzonen.se

Unizon

Unizon har jourer runt om i landet som erbjuder stöd åt kvinnor och tjejer via telefon och andra insatser. unizon.se

Ångestförbundet ÅSS

ÅSS är en stödförening för personer med ångestsjukdomar och för deras närstående. www.angest.se