ÅSS STÖDCHATT - SÖNDAGAR & ONSDAGAR KL.20-21


ÅSS MEDLEMSCHATT - ÖPPEN DYGNET RUNT - Rek.Mötestid kl. 19.00Viktig information till föreningarna § 4 Mom. 8

Lokalförening ska varje år, re maj månads utgång, till förbundet skicka kopia på bokslut,
verksamhetsberättelse och revisionsberättelse för föregående verksamhetsår samt verksamhetsplan och årsmötesprotokoll för innevarande år. Om så inte sker utbetalas inte medlemsbidraget förrän handlingarna inkommit till förbundet.
Skickas till:
ÅSS Ångestförbundet, S:t Göransgatan 78, 112 38  STOCKHOLM


 

   ÅSS  1994 - 2019  25-års Jubileum 
 

Vill du vara stödperson på vår chatt - Ett spännande, men krävande arbete ?

Tagged:

Du som har egen erfarenhet av ångestproblematik, som du har bearbetat och nu känner dig starkare och mer stabil, är välkommen att höra av dig. Du är kanske just den stödperson som har förmåga att nu hjälpa andra. Välkommen att skriva några rader till oss och presentera dig, så att vi sedan kan prata lite mer om detta fantastiskt viktiga ideella förtroendeuippdrag.
Välkommen! 
info@angest.se