ÅSS STÖDCHATT - SÖNDAGAR & ONSDAGAR KL.20-21
Chatta PRIVAT med en av våra stödpersoner som har egen erfarenhet av psykisk ohälsa. Alla är välkomna!


ÅSS MEDLEMSCHATT - ÖPPEN DYGNET RUNT - Rek.Mötestid kl. 19.00
För att använda Medlemschatten, så måste du vara medlem. Klicka in för att beställa lösenord.


DAGS FÖR FÖRENINGARNAS ÅRSMÖTEN

Påminnelse till alla lokal- och länsföreningar. Föreningarna skall enligt stadgarna hålla årsmöten senast under april månad.
Alla betalande medlemmar SKA kallas till dessa årsmöten, senast 14 dagar innan årsmötet, i enlighet med stadgarna! 
För mer information, kontakta Göran Hagberg.  info.angest@gmail.com  - tel. 0708-67 77 00


Mer viktig information till föreningarna § 4 Mom. 8
Lokalförening ska varje år, före maj månads utgång, till förbundet skicka kopia på bokslut,
verksamhetsberättelse och revisionsberättelse för föregående verksamhetsår samt verksamhetsplan och årsmötesprotokoll för innevarande år. Om så inte sker utbetalas inte medlemsbidraget förrän handlingarna inkommit till förbundet.

 

   ÅSS  1994 - 2019  25-års Jubileum 
 

Välkommen till ÅSS


Anxiety Association of Sweden

Vi ger stöd till dig med ångest och till dina närstående, samt verkar för era intressen i samhället

 


 

   

 • Ångestförbundet ÅSS
  Medlemsärenden - Administration - Adressändring - Broschyrbeställningar- information

  Ångestförbundet ÅSS
  S:t Göransgatan 78
  112 38  Stockholm

  Telefon: 08-29 27 96 
  Telefontid: Säkrast klockan 11.00 - 14.00
  Du kan eventuellt, även nå oss på andra tider, eller skicka e-post.
 • E-post:  info@angest.se
  Bankgiro: 5243-0964

 • Information & Mediakontakter

  Ångestförbundets förbundssekreterare
  Göran Hagberg
  Telefon: 0708- 67 77 00,  Säkrast klockan 11.00 - 14.00
  Du kan eventuellt nå oss på andra tider, eller skicka e-post.  
  e-post: info.angest@gmail.com


 • Personliga stödkontakter

  Vi vill hänvisa dig som söker Ångestförbundet ÅSS för personligt stöd i samband med psykisk ohälsa, att i första hand, söka hjälp via den sammanställning av stödåtgärder som du finner under nedanstående länk: 

  Behöver du någon att tala med?  Länk


Bildresultat för swish

Välkommen att stödja vår viktiga verksamhet med en frivillig gåva
SWISH 123 277 1707   Ej för inbetalning av medlemsavgift

________________________________________________
Information, Not, Begäran, Fråga

Äldres psykiska hälsa

Med projektet Åldras och må bra vill NSPH bidra till ökad öppenhet kring psykisk ohälsa bland äldre. NSPH får nästan 7 miljoner kronor från Arvsfonden för att driva det treåriga projektet som ska ge äldre med egen erfarenhet av ohälsa större möjligheter att påverka vården och omsorgen. Projektet genomförs i samarbete med kommunerna och landstinget i Sörmland.

Läs mer


Internationell forskarstudie om PTSD

Kathryn Chalmers – en forskare  från Australien -  önskar kontakt med människor som har upplevt psykologiskt trauma (PTSD). Forskningen kommer att utföras i flera länder runt om i världen.

Är du intresserad av att medverka i forskningen ska du själv anmäla ditt intresse till Kathryn. Du får då en mer detaljerad  information om vad studien handlar om samt information om hur din integritet kommer att skyddas och hur du kan avbryta din medverkan. Efter det kommer de som vill medverka att bjudas in till att besvara enkätfrågor via en länk.

 

Den förfrågan vi förmedlar kommer från:

Kathryn Chalmers  

Research Officer

Centre for Mental Health, Melbourne School of Population and Global Health Faculty of Medicine, Dentistry & Health Sciences 

Level 4, 207 Bouverie Street 

The University of Melbourne, Victoria 3010 Australia

M: 0401 348 917  E: kchalmers1@unimelb.edu.au


Inte nöjd med vården?

Kort information från Socialstyrelsen

Länk för att ladda ner filmen


Ö R E B R O

ÅSS Självhjälpsgrupper i samarbete med Studieförbundet Vuxenkolan presenteras här!
Datum för nästa träff är dock ännu inte bestämt.
Studieförbundet Vuxenskolan, Fabriksgatan 8, Örebro.
Kontaktperson: ÅSS   info.angest@gmail.com  - tel. 0708-67 77 00Stadgar för Ångestförbundet ÅSS

Genom nedanstående länk kan du ladda ner och läsa förbundets reviderade stadgar

Ångestförbundets stadgar antagna av kongressen i maj 2018Mer planer än praktik för psykiatrisatsning

2015 beslöt SKL och regeringen att satsa på riktade insatser för ökad psykisk hälsa. Drygt 1,5 miljarder kronor har investerats, ytterligare 1,4 miljarder betalas ut. Men hittills har medlen i hög grad gått till att utveckla handlingsplaner. Nu behöver de omsättas i praktik, menar Socialstyrelsen.

Källa: Nyhetsbrevet LIFe-time - De forskande läkemedelsföretagen.


Psykisk ohälsa

Omkring 16 % av befolkningen uppger att de lider av psykisk ohälsa.

60 000 personer behandlas på psykisk slutenvård varje år.

Åtminstone tre procent av befolkningen söker hjälp av sjukvården för psykiska besvär varje år.

Psykisk ohälsa är en av de vanligaste funktionsnedsättningarna, men det kan vara svårt att definiera exakt vad det innebär. Antalet som vänder sig till sjukvården med psykiska besvär är visserligen en tydlig markör. Även de som inte uppsöker vården kan dock uppleva sig nog så hindrade av sin psykiska ohälsa.

Källor: Socialstyrelsen, Folkhälsomyndigheten & Funka.se


Behandlingsstudie- Agorafobi - Stockholm (Gustavsberg)
Under 2017-2018 genomför Gustavsbergs Vårdcentral en studie där de testar att behandla agorafobi med kognitiv beteendeterapi med inslag av Virtual Reality. De har möjlighet att ta emot fler patienter inom ramen för studien.
De söker nu personer med agorafobi med eller utan paniksyndrom. Man kan vara med i studien om man är 18-65 år, talar och skriver svenska och inte har några medicinska eller allvarliga psykiatriska tillstånd som gör att KBT-behandling är olämpligt. Man behöver kunna komma till Gustavsbergs vårdcentral för bedömning och behandling, men man behöver inte lista sig på vårdcentralen för att få vara med i studien.
Studien är en del i att utveckla effektiva och tillgängliga behandlingsalternativ för personer med ångest. De som deltar i studien kommer, förutom att de bidrar till att öka vår kunskap, också få chansen till en gedigen KBT-behandling för sin agorafobi.
Mer information finns på 
http://gustavsbergsvardcentral.se/vi-erbjuder/kurser/agorafobi-studie/ Det går också bra att kontakta, leg. psykolog Hedda Nyman, på 08-123 395 14 vid frågor eller intresse att delta i studien. Ansvarig för studien är Erik Hedman, docent , leg. psykolog, Karolinska Institutet och Gustavsbergs vårdcentral. Patientavgift 100 kr/besök, frikort gäller.


ÅSS Gästbok
Vår Gästbok har nu haft ca 65 000 besök sedan den öppnades för några år sedan. Välkommen du också! Här kan du läsa över 2 000 personliga vittnesbörd om ångest, tankar, förtvivlan samt goda råd som kan ge kraft och hopp.


ÅSS Jourtelefon:  031- 13 70 91
ÅSS Göteborg hälsar alla från hela Sverige välkomna till sin stödtelefonlinje.
Vi finns tillgängliga alla vardagar mellan kl. 13-15.


 


ÅSS Riksförbunds remissvar ang. Socialstyrelsens riktlinjer för behandling av bla. ångest och depression. (Wordfil)


Behöver du någon att tala med? - Flera bra tips!


ÅSS intressepolitiska arbete. "Intressepolitik"


Ca. 140 medlemmar har hittills anmält sig till "medlemschatten"


Provläs ett nummer av vår medlemstidning. "Tidningen ÅSS Emellan"


 

 Tangentbord, Ange, Ange Nyckel

33 265 SIDVISNINGAR PÅ EN MÅNAD
Detta är Googels officiella statistik för ÅSS webbplats.


 

GRATIS BROSCHYR OM ÅNGESTSYNDROM
Ladda ner vår 40 sidiga broschyr om ångestsyndrom. (Länk) Senaste upplagan!
Broschyren i tryckt form kan även beställes från ÅSS förbundskansli.


ÅSS STÖDCHATT SÖKER VOLONTÄRER
Framöver kommer vi att behöva utöka vår skara av frivilliga volontärer. Du får ingen ekonomisk ersättning, men du får värdefull erfarenhet, kunskap och personlig tillfredsställelse. Du är välkommen att skriva några rader till ÅSS och berätta om dig själv och varför du tror att just du skulle kunna vara ett bra stöd för personer med ångestsyndrom via vår individuella stödchatt. Välkommen att skriva till:  info@angest.se

Behöver du någon att tala med?  - Klicka här för mer information