ÅSS STÖDCHATT - SÖNDAGAR & ONSDAGAR KL.20-21
Klicka på den "blå chattknappen", välj Stödchatt
 
 

ÅSS Göteborg hälsar alla från hela Sverige välkomna till
ÅSS TELEFONJOUR - 031-13 70 91

Alla vardagar kl. 13-15. 
Nu även kvällsöppet varje onsdag kl. 18-20

Tidningen ÅSS Emellan

 

ÅSS Emellan är officiellt organ för Svenska Ångestsyndromsällskapet. Tidningen utkommer cirka fyra gånger per år, och innehåller artiklar och reportage som behandlar ångestproblem, fobier och depression. Tidningen är politiskt neutral och tar inte ställning vare sig för eller emot läkemedel eller någon specifik psykoterapeutisk behandlingsform. 


Vi tar tacksamt emot bidrag för att göra tidningen mer varierad och attraktiv för våra medlemmar/läsare. För närvarande bygger dock produktionen av tidningen nästan uteslutande på ideella arbetsinsatser, och vi har inte möjlighet att ge någon ekonomisk ersättning för publicerade texter/illustrationer.

Om du skickar in texter eller annat material till ÅSS Emellan, så var vänlig bifoga adress och telefonnummer. 
Redaktionens adress: Mona Ringebrand, Ångestsyndromsällskapet, Järntorget 7,
413 04 Göteborg
Telefon: 0725-280 256
Mail: monaringebrand@gmail.com
 

        

GRATIS PROVEXEMPLAR av ett tidigare nummer  - klicka här:

Här kan du GRATIS Ladda ner ett tidigare nummer av ÅSS EMELLAN, som pdf-fil
Vill du sedan bli medlem, så får fyra nummer av tidningen/år som medlemsförmån
.
Bland några av de ämnen, som belysts mer ingående, under de senaste åren kan nämnas:

 • Äldre och psykisk ohälsa
 • Självskadande
 • Hälsoångest
 • Stress och utmattning
 • Mobbning
 • Sömnproblem
 • Depression
 • Unga och psykisk ohälsa
 • Panikångest & Paniksyndrom
 • Att vara anhörig
 • Social ångest (våren 2017)