ÅSS STÖDCHATT - SÖNDAGAR & ONSDAGAR KL.20-21
Chatta PRIVAT med en av våra stödpersoner som har egen erfarenhet av psykisk ohälsa. Alla är välkomna!


ÅSS MEDLEMSCHATT - ÖPPEN DYGNET RUNT - Rek.Mötestid kl. 19.00
För att använda Medlemschatten, så måste du vara medlem. Klicka in för att beställa lösenord.


DAGS FÖR FÖRENINGARNAS ÅRSMÖTEN

Påminnelse till alla lokal- och länsföreningar. Föreningarna skall enligt stadgarna hålla årsmöten senast under april månad.
Alla betalande medlemmar SKA kallas till dessa årsmöten, senast 14 dagar innan årsmötet, i enlighet med stadgarna! 
För mer information, kontakta Göran Hagberg.  info.angest@gmail.com  - tel. 0708-67 77 00


Mer viktig information till föreningarna § 4 Mom. 8
Lokalförening ska varje år, före maj månads utgång, till förbundet skicka kopia på bokslut,
verksamhetsberättelse och revisionsberättelse för föregående verksamhetsår samt verksamhetsplan och årsmötesprotokoll för innevarande år. Om så inte sker utbetalas inte medlemsbidraget förrän handlingarna inkommit till förbundet.

 

   ÅSS  1994 - 2019  25-års Jubileum 
 

Tidningen ÅSS Emellan

 

 

Kontaktuppgifter till Redaktionen:
Redaktör: Catharina Drougge
E-post:     redaktionen@angest.se
T
elefon:    0708-54 58 00

 

ÅSS Emellan är officiellt organ för Svenska Ångestsyndromsällskapet. Tidningen utkommer fyra gånger per år, och innehåller artiklar och reportage som behandlar bl.a panikångest, social ångest, generaliserat ångestsyndrom (GAD) samt närliggande ångestproblematik.

Vi redovisar även forsknings- och utvecklingsarbetet inom området samt det omfattande idépolitiska arbete som sker både inom ÅSS och i samhället i stort. 
 

Tidningen är politiskt neutral och tar inte ställning vare sig för eller emot läkemedel eller någon specifik terapeutisk behandlingsform. 
Vi tar givetvis emot bidrag för att göra tidningen mer varierad och attraktiv. Gärna då sådant som speglar våra medlemmars vardag samt även exempel på hur du lyckats bli fri från dina ångetsyndrom eller kunnat bemästra dessa.

Vi har dock inte möjlighet att ge någon ekonomisk ersättning för publicerade texter/illustrationer. Om du skickar in texter eller annat material till ÅSS Emellan, så var vänlig bifoga namn, adress och telefonnummer. 

 

        

GRATIS PROVEXEMPLAR av ett tidigare nummer  - klicka här:

Här kan du GRATIS Ladda ner ett tidigare nummer av ÅSS EMELLAN, som pdf-fil
Vill du sedan bli medlem, så får fyra nummer av tidningen/år som medlemsförmån
.
Bland några av de ämnen, som belysts mer ingående, under de senaste åren kan nämnas:

 • Äldre och psykisk ohälsa
 • Självskadande
 • Hälsoångest
 • Stress och utmattning
 • Mobbning
 • Sömnproblem
 • Depression
 • Unga och psykisk ohälsa
 • Panikångest & Paniksyndrom
 • Att vara anhörig
 • Social ångest (våren 2017)
 • Suicidalitet
 • Trauma och Agorafobi