Inbjudan för ÅSS medlemmar att delta i ett viktigt forskningsprojekt, vid Lunds Universitet, för snabbare & säkrare diagnoser och behandling vid psykisk ohälsa.

Läs mera om detta i vår tidning "ÅSS Emellan" Nummer 2 - Juni 2019.


Steg 1: Kort informationsvideo om projektet. Länk till Youtube.

Steg 2. Länk direkt till enkäten: Klicka här!

Steg 3. VIKTIGT!  När du svarat på enkäten - klicka här för att ge dina synpunkter på enkätens utformning.
Lösenordet finns i slutet av enkäten. För mer information, kontakta Göran Hagberg, info.angest@gmail.com   0708-67 77 00


 

ÅSS STÖDCHATT - SÖNDAGAR & ONSDAGAR KL.20-21


ÅSS MEDLEMSCHATT - ÖPPEN DYGNET RUNT - Rek.Mötestid kl. 19.00


 
   ÅSS  1994 - 2019  25-års Jubileum 


 

Tidningen ÅSS Emellan

 

 

Kontaktuppgifter till Redaktionen:
Redaktör: Catharina Drougge
E-post:     redaktionen@angest.se
T
elefon:    0708-54 58 00

 

ÅSS Emellan är officiellt organ för Svenska Ångestsyndromsällskapet. Tidningen utkommer fyra gånger per år, och innehåller artiklar och reportage som behandlar bl.a panikångest, social ångest, generaliserat ångestsyndrom (GAD) samt närliggande ångestproblematik.

Vi redovisar även forsknings- och utvecklingsarbetet inom området samt det omfattande idépolitiska arbete som sker både inom ÅSS och i samhället i stort. 
 

Tidningen är politiskt neutral och tar inte ställning vare sig för eller emot läkemedel eller någon specifik terapeutisk behandlingsform. 
Vi tar givetvis emot bidrag för att göra tidningen mer varierad och attraktiv. Gärna då sådant som speglar våra medlemmars vardag samt även exempel på hur du lyckats bli fri från dina ångetsyndrom eller kunnat bemästra dessa.

Vi har dock inte möjlighet att ge någon ekonomisk ersättning för publicerade texter/illustrationer. Om du skickar in texter eller annat material till ÅSS Emellan, så var vänlig bifoga namn, adress och telefonnummer. 

 

        

GRATIS PROVEXEMPLAR av ett tidigare nummer  - klicka här:

Här kan du GRATIS Ladda ner ett tidigare nummer av ÅSS EMELLAN, som pdf-fil
Vill du sedan bli medlem, så får fyra nummer av tidningen/år som medlemsförmån
.
Bland några av de ämnen, som belysts mer ingående, under de senaste åren kan nämnas:

 • Äldre och psykisk ohälsa
 • Självskadande
 • Hälsoångest
 • Stress och utmattning
 • Mobbning
 • Sömnproblem
 • Depression
 • Unga och psykisk ohälsa
 • Panikångest & Paniksyndrom
 • Att vara anhörig
 • Social ångest (våren 2017)
 • Suicidalitet
 • Trauma och Agorafobi