ÅSS STÖDCHATT - SÖNDAGAR & ONSDAGAR KL.20-21
Chatta PRIVAT med en av våra stödpersoner som har egen erfarenhet av psykisk ohälsa. Alla är välkomna!


ÅSS MEDLEMSCHATT - ÖPPEN DYGNET RUNT - Rek.Mötestid kl. 19.00
För att använda Medlemschatten, så måste du vara medlem. Klicka in för att beställa lösenord.


DAGS FÖR FÖRENINGARNAS ÅRSMÖTEN

Påminnelse till alla lokal- och länsföreningar. Föreningarna skall enligt stadgarna hålla årsmöten senast under april månad.
Alla betalande medlemmar SKA kallas till dessa årsmöten, senast 14 dagar innan årsmötet, i enlighet med stadgarna! 
För mer information, kontakta Göran Hagberg.  info.angest@gmail.com  - tel. 0708-67 77 00


Mer viktig information till föreningarna § 4 Mom. 8
Lokalförening ska varje år, före maj månads utgång, till förbundet skicka kopia på bokslut,
verksamhetsberättelse och revisionsberättelse för föregående verksamhetsår samt verksamhetsplan och årsmötesprotokoll för innevarande år. Om så inte sker utbetalas inte medlemsbidraget förrän handlingarna inkommit till förbundet.

 

   ÅSS  1994 - 2019  25-års Jubileum 
 

LANDETS LOKAL- OCH LÄNSFÖRENINGAR

Du kan ringa ÅSS lokalföreningar för att få information om våra aktiviteter och träffar mm. Vi svarar gärna på frågor, berättar om egna erfarenheter och stöttar dig i att våga hitta det som är bra för just dig. Alla vi som är verksamma inom föreningen har egna erfarenheter av ångestsyndrom. Genom våra lokalföreningar och kontaktpersoner runt om i landet träffar du personer som förstår precis hur det känns att brottas med ångest. 
Varmt välkommen till ÅSS!

Svenska Ångestsyndromsällskapets lokal- och länsföreningar samt kontaktpersoner i alfabetisk ordning:

 

BOLLNÄS - "Självhjälpsgrupper"
Kontaktperson: Katarina Bergman
Telefon: 0722- 18 88 54
E-post: bollnas@angest.se
Hemsida: www.angest.se/bollnas

DALARNA - Föreningen är "vilande"
Kontaktperson:
0708- 67 77 00

ENKÖPING
Kontaktperson: Lars Nerén, tel. 0703-85 35 16
E-post: enkoping@angest.se

ESKILSTUNA - Länsföreningen Sörmland
Kontaktpersoner:
Eric Kennhed, ordförande, telefon: 016-42 30 20
Mobil: 0707-59 10 29
Birgitta Kennhed, telefon: 016-42 30 20
Mobil: 0702-33 98 78
e-post: eskilstuna@angest.se
Hemsida: www.angest.se/eskilstuna

FALKENBERG
Se Halmstads Lokalförening

GÄVLES Lokalförening
ÅSS Gävle, c/o HSO, S. Centralgatan 10, 802 50 Gävle.
Telefonnr till kansliet: 026-495 36 10
E-post: gavle@angest.se
Hemsida: www.angest.se/gavle

GÖTEBORGS Lokalförening 
Järntorget 7, 413 04 Göteborg, 031-13 70 91
Hemsida: www.angestgoteborg.se
Mail: angestinfo@angestgoteborg.se
Ungdomsgruppen: www.ugruppen.se

HALMSTADS Lokalförening 
Grönevångsvägen 25, 302 54 Halmstad, 072-500 60 80
Kontaktpersoner: Mona Westerberg 035-10 20 59,
Mona Granquist 0706-918700
E-post: info@halmstadangest.se
Hemsida: www.halmstadangest.se

JÖNKÖPING Länsförening för Jönköpings län - NYSTARTSPROJEKT 
Kontaktuppgifter:
Telefon: 0708-67 77 00
e-post:  jonkoping@angest.se
Hemsida: www.angest.se/jonkoping

KALMAR Länsförening för
Kalmar län 

Malmgatan 6, 392 35 Kalmar,
Kontaktpersoner: Zafira Pettersson 0733-965 083
E-post: kalmar@angest.se
Hemsida: www.angest.se/kalmar

KARLSTAD 
Ordförande: Karin Svedberg
E-post: karlstad@angest.se
H
emsida: www.angestkarlstad.se

KRISTIANSTAD 

Kontaktperson: Jan Hinderyd 0454-181 95

LINKÖPING - Länsföreningen Östergötland
E-post: info@angestostergotland.se
Ordförande och Kontaktperson: Eva-Lotte "Lotta" Axelsson,  
E-post: styrelsen@angestostergotland.se  mobilnr: 0709-801507
Hemsida: www.angestostergotland.se

LJUSDAL 
Kontaktperson: Stefan Ekman 0651-121 11
E-post: ljusdal@angest.se

MALMÖS Lokalförening -
FÖRENINGEN ÄR JUST NU INTE AKTIV!
c/o Lehmann, Bryggargatan 6, 261 51 Landskrona
Kontaktpersoner:
Ordförande:  Mats Lehmann, 072-333 65 78
E-post:   chicolin62@gmail.com  eller
Lisbeth Sjöberg, 0760-91 89 63

MORA
Kontaktperson: Tina Bysell  076-818 1144
E-post: stina_bysell@hotmail.com

NORRKÖPING - Länsföreningen - Östergötland
Se LINKÖPING  E-post: info@angestostergotland.se

PAJALA 
Kontaktperson: Gerhard Waaranperä 0978-710 18
E-post: kontakt.pajala@angest.se

STOCKHOLMS Lokalförening 
Sankt Göransgatan 78, nb, 112 38 Stockholm, 08-650 79 99
E-post: info@angest-stockholm.se
Hemsida: www.angest-stockholm.se
Ungdomsavgiften i Stockholms lokalförening är upp t o m 20 års ålder 100 kr/år.

UMEÅ
Vi har planer på en ÅSS förening i Umeå.
Hör av dig om du är intresserad!
Kontaktperson:
umea@angest.se
Tel: 0708-67 77 00

UPPSALA Lokalförening
Kontaktperson:Petra Rohrer 073-812 44 22
Medlemsträffar varje onsdag 18-21, av vilka
den första i månaden inleds med öppet hus.
E-post: angest.uppsala@gmail.com
Föreningen har en blogg med adressen: uppass.blogspot.com

VÄRNAMO
Kontaktperson: Thomas Jonsson 0370-133 73

VÄSTERÅS - Länsföreningen - Västmanland/Västerås
Kontaktpersoner:
Ordförande, Alexander Gustafsson, e-post: vasteras@angest.se 
Göran Blom, e-post:  goran.blom@koping.net
Hemsida: www.angest.se/vasteras

ÖREBRO - Nystartsprojekt
Kontakt:
Telefon 0708-67 77 00
orebro@angest.se

ÖRNSKÖLDSVIK
Kontaktperson: Marie Kock, mob: 070-244 85 57,
lillim_97@hotmail.com

ÖSTERSUND - Nystartsprojekt
Du som är intresserad av nystart av ÅSS verksamhet, välkommen att kontakta:
Hemsida: www.angest.se/ostersund   info@angest.se   eller    0708-67 77 00