STÖDCHATT: SÖNDAGAR & ONSDAGAR KL.20-21

 OBS Just nu ingen stödchatt på Måndagar.  
Logga in med blå knapp högst upp - välj "Stödchatt"
Behöver du någon att tala med? Här finns information om olika alternativ! (Länk) 

Förbundsstyrelsens arbete & beslut

- VI KOMMER ATT LÄGGA STOR VIKT VID ATT TYDLIGT KOMMUNICERA BESLUT OCH RESULTAT

I linje med förbundsstyrelsens antagna beslut om "Etikpolicy" så skall vi

-  lägga stor vikt vid att tydligt kommunicera etikpolicyn, förbundsstyrelsens beslut och resultat inom hela sällskapet.

Beslut som är av ett brett medlems- eller allmänintresse, har naturligtvis sin givna plats på denna webbplats. Framöver så hoppas vi att, löpande kunna presentera en översiktlig sammanfattning av de beslut som kan vara av allmänt intresse, i enlighet med förbundets "etiska policy". 
Göran Hagberg, Förbundssekreterare & Informationsansvarig.

 

 

NÄSTA FÖRBUNDSSTYRELSEMÖTE
kommer att ske i Malmö, lördag - söndag 25 - 26 mars 2017

 

ÅSS FÖRBUNDSRÅD 2017

Platsen för förbundsrådet kommer att bli Gävle. Datum blir lördag - söndag  13 - 14 maj 2017

 

ÅSS FÖRBUNDSKANSLI ÖKAR SINA TELEFONTIDER

På Förbundskansliet får du kontakt med Anne Larsson, kansliets telefontider är måndag- torsdag kl. 13.00-16.00 samt fredag kl. 9.00 - 12.00

 

SOCIALSTYRELSENS VERKSAMHETSBIDRAG
Förbundssekreteraren rapporterar vid styrelsens möte i februari, att Socialstyrelsen beviljat ÅSS Riksförbund verksamhetsbidrag för 2017, på i stort sett samma nivå som under de senaste åren.

ARBETET MED ATT STARTA UPP NYA ÅSS FÖRENINGAR FORTSÄTTER
ÅSS har en tydlig inriktning för att starta upp nya ÅSS föreningar, främst i de län som idag saknar en ÅSS förening, men vi kommer även att försöka nystarta tidigare aktiva föreningar och givetvis ge stöd till de föreningar som på olika sätt behöver förbundets hjälp och stöd. 

 

HJÄLPLINJEN - 0771-22 00 60 - Öppet ALLA DAGAR kl. 13.00-22.00
Denna tjänst är, enkelt uttryckt en del av Sjukvårdsrådgivningen 1177, men med en tydlig inriktning för hjälp, råd och hänvisning till fortsatt stöd, just för personer med psykisk ohälsa eller för människor en krissituation. Verksamheten bemannas av psykolog, socionom eller sjuksköterska.
 

FÖRDJUPNING & UTVIDGNING AV DET INTRESSEPOLITISKA ARBETET
Kongressen gav i maj 2016 förbundsstyrelsen i uppdrag att fördjupa och utvidga det intressepolitiska arbetet på samhällsnivå, inte minst inom socialpolitik och socioekonomiska frågor. Läs mer om detta arbete under menyvalet:
Svenska Ångestsyndromsällskapet/Intressepolitik etc.