ÅSS STÖDCHATT - SÖNDAGAR & ONSDAGAR KL.20-21
Klicka på den "blå chattknappen", välj Stödchatt

Välkommen att chatta PRIVAT med en av våra duktiga stödpersoner
som har egen erfarenhet av psykisk ohälsa...


Förbundsstyrelsens arbete & beslut

- VI KOMMER ATT LÄGGA STOR VIKT VID ATT TYDLIGT KOMMUNICERA BESLUT OCH RESULTAT

I linje med förbundsstyrelsens antagna beslut om "Etikpolicy" så skall vi

-  lägga stor vikt vid att tydligt kommunicera etikpolicyn, förbundsstyrelsens beslut och resultat inom hela sällskapet.

Beslut som är av ett brett medlems- eller allmänintresse, har naturligtvis sin givna plats på denna webbplats. Framöver så hoppas vi att, löpande kunna presentera en översiktlig sammanfattning av de beslut som kan vara av allmänt intresse, i enlighet med förbundets "etiska policy". 
Göran Hagberg, Förbundssekreterare & Informationsansvarig.

 

 

NÄSTA FÖRBUNDSSTYRELSEMÖTE
Datum för detta möte blir den 17-18 februari 2018 i Karlstad.

 

ÅSS FÖRBUNDSKONGRESS 2018

Datum blir lördag - söndag den 26-27 maj 2018 i Linköping.

 

ÅSS FÖRBUNDSKANSLI ÖKAR SINA TELEFONTIDER

På Förbundskansliet får du kontakt med Anne Larsson, kansliets telefontider är alla vardagar mellan klockan 11.00-12.00

 

SOCIALSTYRELSENS VERKSAMHETSBIDRAG
ÅSS Riksförbund har ansökt om verksamhetsbidrag från Socialstyrelsen för år 2018 

ARBETET MED ATT STARTA UPP NYA ÅSS FÖRENINGAR FORTSÄTTER
ÅSS har en tydlig inriktning för att starta upp nya ÅSS föreningar, främst i de län som idag saknar en ÅSS förening, men vi kommer även att försöka nystarta tidigare aktiva föreningar och givetvis ge stöd till de föreningar som på olika sätt behöver förbundets hjälp och stöd. 

 

HJÄLPLINJEN - 0771-22 00 60 - Öppet ALLA DAGAR kl. 13.00-22.00
Denna tjänst är, enkelt uttryckt en del av Sjukvårdsrådgivningen 1177, men med en tydlig inriktning för hjälp, råd och hänvisning till fortsatt stöd, just för personer med psykisk ohälsa eller för människor en krissituation. Verksamheten bemannas av psykolog, socionom eller sjuksköterska.
 

FÖRDJUPNING & UTVIDGNING AV DET INTRESSEPOLITISKA ARBETET
Kongressen gav i maj 2016 förbundsstyrelsen i uppdrag att fördjupa och utvidga det intressepolitiska arbetet på samhällsnivå, inte minst inom socialpolitik och socioekonomiska frågor. Läs mer om detta arbete under menyvalet:
Svenska Ångestsyndromsällskapet/Intressepolitik etc.

 

ÅSS INTRESSEPOLITISKA GRUPP
Inom förbundsstyrelsen har det bildats en intressepolitisk grupp bestående av Mona Granquist, Lena Huss och Tom Lernäs. Denna grupp skall sammanställa tre viktiga frågor där vi behöver profilera oss inför valet 2018. Gruppen skall även uppvakta/ta kontakt med berörda partier / riksdagspolitiker. Styrelsen har beslutat att driva följande frågor:

  1. Tillgänglighet och trygghet i vården
  2. Sociala skyddsnätet
  3. Tandvård

TIDNINGEN ÅSS EMELLAN

Vår redaktör Mona Ringebrand går snart i pension. Processen med rekrytering av en ny redaktör pågår.