Ångestförbundet ÅSS

Vi ger stöd till dig med ångest och till dina närstående,
samt verkar för era intressen i samhället

Förbundsstyrelsens arbete & beslut

- VI KOMMER ATT LÄGGA STOR VIKT VID ATT TYDLIGT KOMMUNICERA BESLUT OCH RESULTAT


Beslut som är av ett brett medlems- eller allmänintresse, har naturligtvis sin givna plats på denna webbplats. Framöver så hoppas vi att, löpande kunna presentera en översiktlig sammanfattning av de beslut som kan vara av allmänt intresse, i enlighet med förbundets "etiska policy". 
Göran Hagberg, Förbundssekreterare & Informationsansvarig.

 

 

NÄSTA FÖRBUNDSSTYRELSEMÖTE
Datum för detta möte blir den 25-26 januari 2020 i Eskilstuna.

 

ÅSS TELEFONTIDER
Vi svarar säkrast alla vardagar mellan klockan 11.00-15.00.
Är vi tillfälligt upptagna ring igen, eller lämna ett meddelande.

 

SOCIALSTYRELSENS VERKSAMHETSBIDRAG
ÅSS Riksförbund har ansökt om verksamhetsbidrag från Socialstyrelsen för år 2020 

ARBETET MED ATT STARTA UPP NYA ÅSS FÖRENINGAR FORTSÄTTER
ÅSS har en tydlig inriktning för att starta upp nya ÅSS föreningar, främst i de län som idag saknar en ÅSS förening, men vi kommer även att ge stöd till de föreningar som på olika sätt behöver förbundets hjälp. 

 

HJÄLPLINJEN - 0771-22 00 60 - Öppet ALLA DAGAR kl. 13.00-22.00
Denna tjänst är, enkelt uttryckt en del av Sjukvårdsrådgivningen 1177, men med en tydlig inriktning för hjälp, råd och hänvisning till fortsatt stöd, just för personer med psykisk ohälsa eller för människor en krissituation. Verksamheten bemannas av psykolog, socionom eller sjuksköterska.
 

FÖRDJUPNING & UTVIDGNING AV DET INTRESSEPOLITISKA ARBETET
Förbundsstyrelsen har i uppdrag att fördjupa och utvidga det intressepolitiska arbetet på samhällsnivå, inte minst inom socialpolitik och socioekonomiska frågor. Läs mer om detta arbete under menyvalet:
Ångestförbundet/Intressepolitik etc.