ÅSS STÖDCHATT - SÖNDAGAR & ONSDAGAR KL.20-21


ÅSS MEDLEMSCHATT - ÖPPEN DYGNET RUNT - Rek.Mötestid kl. 19.00


 
   ÅSS  1994 - 2019  25-års Jubileum 


 

Förbundsstyrelsens arbete & beslut

- VI KOMMER ATT LÄGGA STOR VIKT VID ATT TYDLIGT KOMMUNICERA BESLUT OCH RESULTAT


Beslut som är av ett brett medlems- eller allmänintresse, har naturligtvis sin givna plats på denna webbplats. Framöver så hoppas vi att, löpande kunna presentera en översiktlig sammanfattning av de beslut som kan vara av allmänt intresse, i enlighet med förbundets "etiska policy". 
Göran Hagberg, Förbundssekreterare & Informationsansvarig.

 

 

NÄSTA FÖRBUNDSSTYRELSEMÖTE
Datum för detta möte blir den 1-2 september 2018 i Eskilstuna.

 

ÅSS TELEFONTIDER
Vi svarar säkrast alla vardagar mellan klockan 11.00-16.00.
Är vi tillfälligt upptagna ring igen, eller lämna ett meddelande.

 

SOCIALSTYRELSENS VERKSAMHETSBIDRAG
ÅSS Riksförbund har ansökt om verksamhetsbidrag från Socialstyrelsen för år 2018 

ARBETET MED ATT STARTA UPP NYA ÅSS FÖRENINGAR FORTSÄTTER
ÅSS har en tydlig inriktning för att starta upp nya ÅSS föreningar, främst i de län som idag saknar en ÅSS förening, men vi kommer även att försöka nystarta tidigare aktiva föreningar och givetvis ge stöd till de föreningar som på olika sätt behöver förbundets hjälp och stöd. 

 

HJÄLPLINJEN - 0771-22 00 60 - Öppet ALLA DAGAR kl. 13.00-22.00
Denna tjänst är, enkelt uttryckt en del av Sjukvårdsrådgivningen 1177, men med en tydlig inriktning för hjälp, råd och hänvisning till fortsatt stöd, just för personer med psykisk ohälsa eller för människor en krissituation. Verksamheten bemannas av psykolog, socionom eller sjuksköterska.
 

FÖRDJUPNING & UTVIDGNING AV DET INTRESSEPOLITISKA ARBETET
Kongressen gav i maj 2016 förbundsstyrelsen i uppdrag att fördjupa och utvidga det intressepolitiska arbetet på samhällsnivå, inte minst inom socialpolitik och socioekonomiska frågor. Läs mer om detta arbete under menyvalet:
Ångestförbundet/Intressepolitik etc.

 

ÅSS INTRESSEPOLITISKA GRUPP
Inom förbundsstyrelsen har det bildats en intressepolitisk grupp bestående av Mona Granquist, Lena Huss och Tom Lernäs. Denna grupp skall sammanställa tre viktiga frågor där vi behöver profilera oss inför valet 2018. Gruppen skall även uppvakta/ta kontakt med berörda partier / riksdagspolitiker. Styrelsen har beslutat att driva följande frågor:

  1. Tillgänglighet och trygghet i vården
  2. Sociala skyddsnätet
  3. Tandvård