Ångestförbundet ÅSS

Från 2020-03-16 har ÅSS vice förbundsordförande ansvaret för, Hemsidan, Stödchatten, Medlemschatten samt Gästboken
Kontaktuppgifter: Linné Torbjörnsson,  linne.torbjornsson@angest.se, telefon 070-822 88 89
OBS ÅSS Stödchatt är tillfälligt nedstängd efter beslut av Förbundsstyrelsen
Vi ger stöd till dig med ångest och till dina närstående,
samt verkar för era intressen i samhället

Förbundsstyrelsens arbete & beslut

Tagged:

 

 • FÖRBUNDSSTYRELSENS ARBETE 
  I linje med förbundsstyrelsens nyligen antagna beslut om "Etiskpolicy" kommer vi att lägga stor vikt vid att tydligt kommunicera etikpolicyn, förbundsstyrelsens beslut och resultat inom hela sällskapet. 
  Beslut som är av ett brett medlems- eller allmänintresse, har naturligtvis sin givna plats på denna webbplats. 
  Ökad information om styrelsearbetet
  Det har från flera olika håll, både internt och externt samt från medlemmarna, framkommit önskemål om ökad information om förbundsstyrelsens arbete. 
  Framöver så hoppas jag att löpande kunna presentera en översiktlig sammanfattning av de viktigaste besluten som kan vara av allmänt intresse, i enlighet med förbundets "etiska policy". 
  Göran Hagberg, Förbundssekreterare & Informationsansvarig


  NÄSTA FÖRBUNDSSTYRELSEMÖTE
  Mötet möte sker i Malmö, lördag - söndag 25 - 26 mars 2017
 •  
 • ÅSS FÖRBUNDSRÅD 2017
  Preliminärt datum och stad för förbundsrådet är den 13-14 maj 2017 i Gävle

 • RIKSFÖRBUNDETS HEMSIDA - www.angest.se

  Riksförbundets hemsida,  ingår i ett komplext system med olika separerade block som t.ex faktabank, intressepolitik, remisser, nyhetsnotiser, utredningar etc. Dessutom länkade tjänster till olika databaser för stödchatt, flera olika medlemschattar, Gästboken, medlemsanmälan, lösenordsgenerering, olika formulär samt hela förbundets e-post och ftp- administration (inklusiva lokalföreningarna). Kontaktvägar och länkar inom ÅSS, mm.
   
 • Synpunkter, frågor och idéer mottages gärna: Göran Hagberg - info@angest.se

  RIKSFÖRBUNDETS STADGAR
   
  De nya stadgarna, med de ändringar som beslutades vid kongressen i Eskilstuna den 22 maj 2016, kommer, att kunna laddas ner från denna webbplats så snart den nya texten blir tillgänglig.

  ÅSS Riksförbunds 
  gamla stadgar från 2014 finns dock tillgängliga via denna länk


  33 265 SIDVISNINGAR BARA DEN SENASTE MÅNADEN
  Detta är Googels officiella statistik för hur viktig ÅSS webbplats är.

  NYSTART ÅSS SKÅNE ?
  För information och frågor m.m. 
  Kontakata: Mona Granquist 072-500 60 80, Mona Westerberg 035-10 20 59 
  E-post: info@halmstadangest.se

  INTRESSEPOLITIK

  Vår förhoppning är att vi framöver på denna webbplats, skall kunna redovisa mer av utredningar och rapporter som rör vårt intresseområde. Dessutom våra remisssvar, 
  när ÅSS har anledning att framföra förbundets ståndpunkter i olika frågor. 
    
  SOCIALSTYRELSENS FÖRSLAG ...
  till nationella riktlinjer för vård vid depression och ångestsyndrom kan du ladda ner via nedanstående länk. Omfattar 88 st A4 sidor.
  ÅSS Riksförbund och landets lokalföreningar har möjlighet att lämna sina synpunkter på dessa nya riktlinjer senast den 31 mars 2017. ÅSS Riksförbund och ÅSS Stockholm har redan givit uttryck för att yttra sig över riktlinjerna. NSPH avser däremot inte att avge något eget remissyttrande.
  Ladda ner Socialstyrelsens förslag till rekommendationer (pdf)
  Socialstyrelsens förslag har redan skapat debatt på olika media. Något som kan vara intressant att följa, liksom att ÅSS nu kan samla sig kring ett ett remissvar, utifrån våra erfarenheter och kunskaper. Vi hoppas att senare kunna redovisa ÅSS remissvar på denna webbplats. Socialstyrelsens förslag till nya riktlinjer, togs bl.a upp till diskussion i radions P1 "Studio Ett" kl. 16.45 den 16 januari 2017.
              

  • NY EXPERTINFORMATION OM ÅNGEST
  •  


  Efter överenskommelse med 1177 VÅRDGUIDEN kan vi nu presentera en, expertgranskad och omfattande "Diagnos - Information". Denna hittar du högst upp på ÅSS hemsida under den röda menyknappen "Ångest". ÅSS och 1177 kommer även framöver att samverka kring gemensamma frågor. 
   
  AKTUELLA LÄNKAR TILL DOKUMENT
  Ladda ner som word eller pdf filer

  Etisk placeringspolicy   /pdf-fil
  Etiska regler för ÅSS kapitalförvaltningStor vikt läggs bl.a vid att tydligt kommunicera etikpolicyn, förbundsstyrelsens beslut och resultat inom hela sällskapet.
  Tandvårdsstöd till personer med funktionsnedsättning  /word

  Psykisk ohälsa bland stressade elever - Folkhälsoinstitutet /word
  Vårdanalys: Vården ur befolkningens perspektiv 2016 - /pdf 132 sidor
  Myndigheten för vård- och omsorgsanalys.

   

  ANHÖRIGA - "Vem hjälper den som hjälper"

  SJÄLVHJÄLPSGRUPP I UMEÅ - 2017
  För personer med Panikångest - Social fobi - Generaliserat ångestsyndrom (GAD) &             Agorafobi, har Vuxenskolan i Umeå sedan hösten 2016 en liten "Självhjälpsgrupp".
  Gruppen fortsätter nu under 2017 och vill gärna se fler deltagare!
  Studiecirklarna bedrivs i samarbete med Svenska Ångestsyndromsällskapet. 
  Du behöver inte vara medlem i ÅSS för att delta. Förhoppningen är att vi till hösten 2017 även skall kunna bilda en egen lokalförening av Ångestsyndromsällskapet i Umeå med omnejd.
  Upplysningar ges av ÅSS förbundssekreterare, Göran Hagberg, 

 

BOLLNÄS  
I Bollnäs har vi nu startat två självhjälpsgrupper för Dig med Panikångest - Social fobi - Generaliserat ångestsyndrom(GAD) & Agorafobi. Vi har plats för ytterligare några deltagare. Kontakta Katarina för mer information.  
Epost: bollnas@angest.se Telefon: 0722- 18 88 54  Hemsida: www.angest.se/bollnas
 _________________________________________________________________ 
 
ÅSS STÖDCHATT SÖKER VOLONTÄRER
"Trycket" på vår STÖDCHATT ökar hela tiden. Detta innebär att vi framöver kommer att behöva utöka vår skara av frivilliga volontärer.

Du får ingen ekonomisk ersättning, men du får värdefull erfarenhet, kunskap och personlig tillfredsställelse. Du är välkommen att redan nu skriva några rader till ÅSS och berätta om dig själv och varför du tror att just du skulle kunna vara ett bra stöd för personer med ångestsyndrom via vår individuella stödchatt.
Välkommen att skriva till:  info@angest.se

Vänligen, Göran Hagberg
 

Rapport: Psykisk hälsa - ett gemensamt ansvar 

Sammanfattning: Vårdanalys har regeringens uppdrag att följa upp och utvärdera handlingsplanen PRIO psykisk ohälsa - plan för riktade insatser inom området psykisk ohälsa 2012-2016. Planen syftar till att förbättra livssituationen och vården för personer med psykisk ohälsa. Den här rapporten är en slututvärdering av PRIO. 
Ladda ner rapporten
 
  Foto:Göran Hagberg
________________________________________________________________________ 

OM ÅSS GÄSTBOK
Välkommen till vår populära Gästbok som nu har nu haft över 38 000 besökare och här finns mer än 1 600 mycket läsvärda personliga inlägg!
____________________________________________________________________
 
BRA BOKTIPS
Länk till några - riktigt bra boktips ...
____________________________________________________________________ 

BROSCHYR OM ÅNGESTSYNDROM
 
 
 
Läs eller ladda ner vår 40 sidiga broschyr om ångestsyndrom.

Broschyren i tryckt form kan även beställes från ÅSS förbundskansli:forbundskansliet@angest.se