ÅSS STÖDCHATT - SÖNDAGAR & ONSDAGAR KL.20-21
Chatta PRIVAT med en av våra stödpersoner som har egen erfarenhet av psykisk ohälsa. Alla är välkomna!


ÅSS MEDLEMSCHATT - ÖPPEN DYGNET RUNT - Rek.Mötestid kl. 19.00
För att använda Medlemschatten, så måste du vara medlem. Klicka in för att beställa lösenord.


DAGS FÖR FÖRENINGARNAS ÅRSMÖTEN

Påminnelse till alla lokal- och länsföreningar. Föreningarna skall enligt stadgarna hålla årsmöten senast under april månad.
Alla betalande medlemmar SKA kallas till dessa årsmöten, senast 14 dagar innan årsmötet, i enlighet med stadgarna! 
För mer information, kontakta Göran Hagberg.  info.angest@gmail.com  - tel. 0708-67 77 00


Mer viktig information till föreningarna § 4 Mom. 8
Lokalförening ska varje år, före maj månads utgång, till förbundet skicka kopia på bokslut,
verksamhetsberättelse och revisionsberättelse för föregående verksamhetsår samt verksamhetsplan och årsmötesprotokoll för innevarande år. Om så inte sker utbetalas inte medlemsbidraget förrän handlingarna inkommit till förbundet.

 

   ÅSS  1994 - 2019  25-års Jubileum 
 

FÖRBUNDSSTYRELSEN

ÅSS Förbundsstyrelse 2018 - 2020


 

 

Förbundsordförande
Lena Huss
0708-86 86 48
lenahuss@gmail.com

Förbundssekreterare
Information, Media- och medlemskontakter
Göran Hagberg
0708-67 77 00
info@angest.se

 


Ordinarie ledamöter

  • Petra Rohrer
  • Björn Belfrage
  • Roland Karlsson
  • Bernt Schwardt     

    Ersättare

  • Pontus Leidebjer
  • Magnus Carlsson
  • Håkan Jarmar
  • Linné Torbjörnsson