ÅSS STÖDCHATT - SÖNDAGAR & ONSDAGAR KL.20-21
Klicka på den "blå chattknappen", välj Stödchatt
_______________________________________________

Anmäl medlemskap hos ÅSS

Ansökan om medlemskap i Svenska Ångestsyndromsällskapet:
Dina personliga uppgifter skyddas av sekretess och används bara för vår egen administration, t.ex för avisering om medlemsavgift, medlemsbrev samt för utskick av vår förbundstidning.
I och med att du skickar in din ansökan om medlemskap, så  innebär detta samtidigt ett samtycke från dig att vi får hantera dina persondata enligt ovanstående.

åååå - Vi önskar gärna att du anger ditt födelseår. Detta endast för att se och följa åldersstrukturen hos våra medlemmar. T.ex om vi behöver öka vårt framtida "rekryteringsarbete" mer mot en viss åldergruppgrupp. Men denna uppgift är givetvis frivillig.