ÅSS STÖDCHATT - SÖNDAGAR & ONSDAGAR KL.20-21


ÅSS MEDLEMSCHATT - ÖPPEN DYGNET RUNT - Rek.Mötestid kl. 19.00Viktig information till föreningarna § 4 Mom. 8

Lokalförening ska varje år, re maj månads utgång, till förbundet skicka kopia på bokslut,
verksamhetsberättelse och revisionsberättelse för föregående verksamhetsår samt verksamhetsplan och årsmötesprotokoll för innevarande år. Om så inte sker utbetalas inte medlemsbidraget förrän handlingarna inkommit till förbundet.
Skickas till:
ÅSS Ångestförbundet, S:t Göransgatan 78, 112 38  STOCKHOLM


 

   ÅSS  1994 - 2019  25-års Jubileum 
 

02

Tagged: