ÅSS STÖDCHATT - SÖNDAGAR & ONSDAGAR KL.20-21
Chatta PRIVAT med en av våra stödpersoner som har egen erfarenhet av psykisk ohälsa. Alla är välkomna!


ÅSS MEDLEMSCHATT - ÖPPEN DYGNET RUNT - Rek.Mötestid kl. 19.00
För att använda Medlemschatten, så måste du vara medlem. Klicka in för att beställa lösenord.


DAGS FÖR FÖRENINGARNAS ÅRSMÖTEN

Påminnelse till alla lokal- och länsföreningar. Föreningarna skall enligt stadgarna hålla årsmöten senast under april månad.
Alla betalande medlemmar SKA kallas till dessa årsmöten, senast 14 dagar innan årsmötet, i enlighet med stadgarna! 
För mer information, kontakta Göran Hagberg.  info.angest@gmail.com  - tel. 0708-67 77 00


Mer viktig information till föreningarna § 4 Mom. 8
Lokalförening ska varje år, före maj månads utgång, till förbundet skicka kopia på bokslut,
verksamhetsberättelse och revisionsberättelse för föregående verksamhetsår samt verksamhetsplan och årsmötesprotokoll för innevarande år. Om så inte sker utbetalas inte medlemsbidraget förrän handlingarna inkommit till förbundet.

 

   ÅSS  1994 - 2019  25-års Jubileum 
 

ÅSS VERKSAMHET

Förbundskansliet

Medlemsärenden - Administration - Adressändring - Broschyrbeställningar
Svenska Ångestsyndromsällskapet
Förbundskansliet

112 38  Stockholm
Telefon: 08-29 27 96
Telefontid: Alla vardagar, klockan 11.00-12.00
E-post:  
forbundskansliet@angest.se
Bankgiro: 5243-0964

_____________________________________
 

Information & Mediakontakter

ÅSS förbundssekreterare, 
Göran Hagberg
0708-67 77 00

info@angest.se
_____________________________________


Svenska Ångestsyndromsällskapet
är en ideell förening som är politiskt och religiöst neutral. Vår förening verkar i hela landet och utgör ett viktigt stöd för personer som drabbats av olika ångestsjukdomar. Vi sprider kunskap om ångestsyndrom och informerar om vilka former av behandling som finns att tillgå. Vi tar inte ställning för eller emot läkemedel eller terapeutiska behandlingsformer.

Vår verksamhet kan sammanfattas i följande mål:

  • Bryta de drabbades isolering, främst genom stödgruppsverksamhet
  • Erbjuda olika stödformer och hjälp till drabbade och anhöriga
  • Bedriva "öppet hus"-verksamhet lokalt för alla medlemmar
  • Verka intressepolitiskt och sprida information i samhället om ångestsjukdomar
  • Ha samtalsstöd för medlemmar
  • Anordna informationsträffar och föreläsningar
  • Öka förståelsen för ångestproblematiken i sjukvården

Som medlem betalar du 175-250 kronor. Ungdomar upp till 26 år betalar dock 100 kronor. Från 26 års ålder gäller vuxenavgiften. Avgiften kan variera lokalt. Se under respektive lokalförening. Som medlem får du föreningens egen tidning ÅSS Emellan med senaste nytt inom ämnet. Du kan gå på föreläsningar och aktiviteter som finns hos din lokalförening. Du kan också påverka föreningens framtida arbete genom att välja representanter till förbundsstyrelsen eller till din lokalavdelnings styrelse. Du kan ringa och mejla till oss för att ställa frågor och få information.

Många som är verksamma inom föreningen har egna erfarenheter av ångestsjukdomar och jobbar utifrån dessa erfarenheter. Vi är alltså inte formellt utbildade i medicin eller psykologi. Genom våra lokalföreningar och kontaktpersoner runt om i landet har du möjlighet att träffa andra som förstår hur upplevelserna av ångest kan kännas och att du är långt ifrån ensam om att känna som du gör!