Inbjudan för ÅSS medlemmar att delta i ett viktigt forskningsprojekt, vid Lunds Universitet, för snabbare & säkrare diagnoser och behandling vid psykisk ohälsa.
Läs mera om detta i vår tidning "ÅSS Emellan" Nummer 2 - Juni 2019. (utkommer vecka 25)
Steg 1: Kort informationsvideo om projektet. Länk till Youtube.
Steg 2. Anmäl dig snarast, geom mail till info.angest@gmail.com eller ring Göran Hagberg, 0708-67 77 00 
Steg 3. VIKTIGT!  Du som deltagit i vårt forskningsprojekt (alltså svarat på enkäten) - klicka här och ge dina synpunkter.


 

ÅSS STÖDCHATT - SÖNDAGAR & ONSDAGAR KL.20-21
ÅSS populära stödchatt har sommarstängt på onsdagarna under veckorna 25-28, alltså mellan den 17 juni - 14 juli. Även vi, som jobbar ideellt, behöver få möjlighet till återhämtning och att "ladda batterierna". 


ÅSS MEDLEMSCHATT - ÖPPEN DYGNET RUNT - Rek.Mötestid kl. 19.00


VÄLKOMMEN ATT STARTA NYA ÅSS FÖRENINGAR
Just nu pågår ett intensivt arbete med att starta upp nya ÅSS föreningar på olika håll i landet. Vi söker nu dig som vill vara delaktig i detta viktiga arbete. En lokal ÅSS förening är en träffpunkt för personer med ångestproblematik och gör stor skillnad. Vi eferlyser nu personer som med förbundets hjälp är beredda att aktivt vara med och bygga upp dessa nya föreningar. I första hand behöver vi nu personar som vill ställa upp som ledamöter i lokala ÅSS-styrelser.
Vi kommer naturligtvis att stötta dig i detta arbete. Inbjudan gäller, i första hand, att försöka starta upp nya ÅSS-föreningar på följande orter och län:

Trollhättan - Vänersborg - Uddevalla - Medlemmar på dessa orter har framfört önskemål om en lokal förening i "Trestad". Vi efterlyser därför personer som är intresserade av att aktivt ingå i en lokal styrelse för regionen. Vi efterlyser även personer för att bilda ÅSS-styrelser i Jönköpings län - Kronobergs län - Kalmar län - Blekinge län- Kopparbergs län- samt Örebro län.
Välkommen att kontakta: linne.torbjornsson@telia.com eller ring, 070-822 88 89, tel.tid kl. 13-18, för mer information.


 

   ÅSS  1994 - 2019  25-års Jubileum 
 

ÅSS VERKSAMHET

Förbundskansliet

Medlemsärenden - Administration - Adressändring - Broschyrbeställningar
Svenska Ångestsyndromsällskapet
Förbundskansliet

112 38  Stockholm
Telefon: 08-29 27 96
Telefontid: Alla vardagar, klockan 11.00-12.00
E-post:  
forbundskansliet@angest.se
Bankgiro: 5243-0964

_____________________________________
 

Information & Mediakontakter

ÅSS förbundssekreterare, 
Göran Hagberg
0708-67 77 00

info@angest.se
_____________________________________


Svenska Ångestsyndromsällskapet
är en ideell förening som är politiskt och religiöst neutral. Vår förening verkar i hela landet och utgör ett viktigt stöd för personer som drabbats av olika ångestsjukdomar. Vi sprider kunskap om ångestsyndrom och informerar om vilka former av behandling som finns att tillgå. Vi tar inte ställning för eller emot läkemedel eller terapeutiska behandlingsformer.

Vår verksamhet kan sammanfattas i följande mål:

  • Bryta de drabbades isolering, främst genom stödgruppsverksamhet
  • Erbjuda olika stödformer och hjälp till drabbade och anhöriga
  • Bedriva "öppet hus"-verksamhet lokalt för alla medlemmar
  • Verka intressepolitiskt och sprida information i samhället om ångestsjukdomar
  • Ha samtalsstöd för medlemmar
  • Anordna informationsträffar och föreläsningar
  • Öka förståelsen för ångestproblematiken i sjukvården

Som medlem betalar du 175-250 kronor. Ungdomar upp till 26 år betalar dock 100 kronor. Från 26 års ålder gäller vuxenavgiften. Avgiften kan variera lokalt. Se under respektive lokalförening. Som medlem får du föreningens egen tidning ÅSS Emellan med senaste nytt inom ämnet. Du kan gå på föreläsningar och aktiviteter som finns hos din lokalförening. Du kan också påverka föreningens framtida arbete genom att välja representanter till förbundsstyrelsen eller till din lokalavdelnings styrelse. Du kan ringa och mejla till oss för att ställa frågor och få information.

Många som är verksamma inom föreningen har egna erfarenheter av ångestsjukdomar och jobbar utifrån dessa erfarenheter. Vi är alltså inte formellt utbildade i medicin eller psykologi. Genom våra lokalföreningar och kontaktpersoner runt om i landet har du möjlighet att träffa andra som förstår hur upplevelserna av ångest kan kännas och att du är långt ifrån ensam om att känna som du gör!