___________________________________________________________________________________________
 

 

 ÅSS STÖDCHATT - SÖNDAGAR & ONSDAGAR KL.20-21
Klicka på den "blå chattknappen", välj Stödchatt
_______________________________________________

ÅSS Riksförbund samt Landets lokal- och länsföreningar


ÅSS Riksförbund

Förbundskansliet

Medlemsärenden - Administration - Adressändring - Broschyrbeställningar
Svenska Ångestsyndromsällskapet
Förbundskansliet

112 38  Stockholm
Telefon: 08-29 27 96
Telefontid: Alla vardagar, klockan 11.00-12.00
E-post:  
forbundskansliet@angest.se
Bankgiro: 5243-0964

_____________________________________
 

Information & Mediakontakter

ÅSS förbundssekreterare, 
Göran Hagberg
0708-67 77 00

info@angest.se

 

ÅSS Lokal- och Länsföreningar

Svenska Ångestsyndromsällskapets lokala föreningar är basen för vår verksamhet, här kan du få nya vänner, kunskap, trygghet och gemenskap. På denna lista, kan du bl.a. se var vi idag har våra föreningar (presenteras i bokstavsordning) samt våra lokala   kontaktpersoner. Genom våra lokalföreningar han du få svar på många av dina frågor, medlemmarna berättar gärna om egna erfarenheter och stöttar dig när du känner dig rädd och orolig. Alla som är verksamma inom föreningarna har egna erfarenheter av ångestsjukdomar. Du är välkommen till föreläsningar och aktiviteter och får nya vänner som vet hur det är att leva med ångest och kan hjälpa dig bort från den.

 

BOLLNÄS - "Självhjälpsgrupper"
Kontaktperson: Katarina Bergman
Telefon: 0722- 18 88 54
E-post: bollnas@angest.se
Hemsida: www.angest.se/bollnas

ESKILSTUNA - Länsförening för Södermanland
Kontaktpersoner:
Roland Karlsson, ordförande
Birgitta Kennhed, telefon: 016-42 30 20
Mobil: 0702-33 98 78
e-post: eskilstuna@angest.se
Hemsida: www.angestsodermanland.se

GÄVLES Lokalförening
ÅSS Gävle, c/o HSO, S. Centralgatan 10, 802 50 Gävle.
Telefonnr till kansliet: 026-495 36 10
E-post: gavle@angest.se
Hemsida: www.angest.se/gavle

GÖTEBORGS Lokalförening 
Järntorget 7, 413 04 Göteborg, 031-13 70 91
Hemsida: www.angestgoteborg.se
Mail: angestinfo@angestgoteborg.se

HALLAND Länsförening för Halland 
Grönevångsvägen 25, 302 54 Halmstad, 072-500 60 80
Kontaktpersoner: Mona Westerberg 035-10 20 59,
Mona Granquist 0706-918700
E-post: info@hallandsangest.se
Hemsida: www.hallandsangest.se

JÖNKÖPING Länsförening för Jönköpings län
Nystart planeras under 2017-2018 
Kontaktuppgifter:
Telefon: 0708-67 77 00
e-post:  jonkoping@angest.se
Hemsida: www.angest.se/jonkoping

KALMAR
För mer information:
Telefon: 08-29 27 96
e-post: forbundskansliet@angest.se

KARLSTAD 
Ordförande: Karin Svedberg
E-post: karlstad@angest.se
H
emsida: www.angestkarlstad.se

KRISTIANSTAD 

Kontaktperson: Jan Hinderyd 0454-181 95

LINKÖPING - Länsförening för Östergötland
NYSTART planeras
Kontaktperson: Eva-Lotte "Lotta" Axelsson,  0709-801507
eller ÅSS Förbundskansli, 08-29 27 96, forbundskansliet@angest.se

LJUSDAL 

Kontaktperson: Stefan Ekman 0651-121 11
E-post: ljusdal@angest.se

MALMÖ / SKÅNE
Kontaktpersoner: Mona Granquist, 072-500 60 80
Mona Westerberg 035-10 20 59
E-post: mona.granquist@telia.com
Hemsida: www.skaneangest.se

MORA - "Självhjälpsgrupp"
Kontaktperson: Tina Bysell  076-818 1144
E-post: stina_bysell@hotmail.com

NORRKÖPING - Länsförening för Östergötland
Se Linköping

Kontaktperson: Eva-Lotte "Lotta" Axelsson,  0709-801507
eller ÅSS Förbundskansli, 08-29 27 96, forbundskansliet@angest.se

PAJALA 
Kontaktperson: Gerhard Waaranperä 0978-710 18
E-post: kontakt.pajala@angest.se

STOCKHOLMS Lokalförening 
Sankt Göransgatan 78, nb,
112 38 Stockholm,
076-780 1650 (Telefonsvarare)
E-post: info@angest-stockholm.se
Hemsida: www.angest-stockholm.se
Ungdomsavgiften i Stockholms lokalförening är upp t o m 20 års ålder 100 kr/år.

UMEÅ - Endast "Självhjälpsgrupp
Anmäl ditt intresse direkt till:
Carlos de Rada Moniz
Verksamhetsutvecklare

Studieförbundet Vuxenskolan, Umeå
e-post: carlos.derada@sv.se 
Mobil: 070-3687396

eller kontakta ÅSS Riksförbund
info@angest.se

UPPSALA Lokalförening
ÅSS Uppsala har nu en ny kontaktperson som heter Anki Kärker 
E-post: anki.karker@hotmail.com
Tel: 0738-42 26 66.
Hemsida: www.angestuppsala.se

VÄRNAMO
Kontaktperson: Thomas Jonsson 0370-133 73

VÄSTERÅS - Länsförening för Västmanland
Kontaktpersoner:
Ordförande, Alexander Gustafsson, 
e-post: vasteras@angest.se 
Göran Blom, e-post:  goran.blom@koping.net
Hemsida: www.angest.se/vasteras

ÄNGELHOLM - Lokalförening
E-post: info@angelholmangest.se
http://angelholmangest.se/index.html 

ÖREBRO - Länsförening för Örebro län
Nystart planeras under 2018
Kontakt:
Telefon 0708-67 77 00
orebro@angest.se

ÖRNSKÖLDSVIK
Kontaktperson: Marie Kock, mob: 070-244 85 57,
lillim_97@hotmail.com

ÖSTERSUND
Nystart planeras under 2017-2018
Du som är intresserad av nystart av ÅSS verksamhet, välkommen att kontakta:
info@angest.se eller 0708-67 77 00