STÖDCHATT SÖNDAG, MÅNDAG & ONSDAG KL. 20-21

Välkommen till nästa stödchatt. Logga in med blå knapp högst upp - välj "Stödchatt"

ÅSS lokal- och länsföreningar

 

Svenska Ångestsyndromsällskapets lokala föreningar är basen för vår verksamhet, här kan du få nya vänner, kunskap, trygghet och gemenskap. På denna lista, kan du bl.a. se var vi idag har våra föreningar (presenteras i bokstavsordning) samt våra lokala   kontaktpersoner. Genom våra lokalföreningar han du få svar på många av dina frågor, medlemmarna berättar gärna om egna erfarenheter och stöttar dig när du känner dig rädd och orolig. Alla som är verksamma inom föreningarna har egna erfarenheter av ångestsjukdomar. Du är välkommen till föreläsningar och aktiviteter och får nya vänner som vet hur det är att leva med ångest och kan hjälpa dig bort från den.

 

BOLLNÄS - "Självhjälpsgrupper"
Kontaktperson: Katarina Bergman
Telefon: 0722- 18 88 54
E-post: bollnas@angest.se
Hemsida: www.angest.se/bollnas

DALARNA
Kontakt:
info@angest.se
0708-67 77 00

ENKÖPING
Kontaktperson: Lars Nerén, tel. 0703-85 35 16
E-post: enkoping@angest.se

ESKILSTUNA - Länsföreningen Sörmland
Kontaktpersoner:
Eric Kennhed, ordförande, telefon: 016-42 30 20
Mobil: 0707-59 10 29
Birgitta Kennhed, telefon: 016-42 30 20
Mobil: 0702-33 98 78
e-post: eskilstuna@angest.se
Hemsida: www.angestsodermanland.se

GÄVLES Lokalförening
ÅSS Gävle, c/o HSO, S. Centralgatan 10, 802 50 Gävle.
Telefonnr till kansliet: 026-495 36 10
E-post: gavle@angest.se
Hemsida: www.angest.se/gavle

GÖTEBORGS Lokalförening 
Järntorget 7, 413 04 Göteborg, 031-13 70 91
Hemsida: www.angestgoteborg.se
Mail: angestinfo@angestgoteborg.se
Ungdomsgruppen: www.ugruppen.se

HALMSTADS Lokalförening 
Grönevångsvägen 25, 302 54 Halmstad, 072-500 60 80
Kontaktpersoner: Mona Westerberg 035-10 20 59,
Mona Granquist 0706-918700
E-post: info@halmstadangest.se
Hemsida: www.halmstadangest.se

JÖNKÖPING Länsförening för Jönköpings län - NYSTARTSPROJEKT 
Kontaktuppgifter:
Telefon: 0708-67 77 00
e-post:  jonkoping@angest.se
Hemsida: www.angest.se/jonkoping

KALMAR Länsförening för 
Kalmar län 

Malmgatan 6, 392 35 Kalmar,
Kontaktpersoner: Zafira Pettersson 0733-965 083
E-post: kalmar@angest.se
Hemsida: www.angest.se/kalmar

KARLSTAD 
Ordförande: Karin Svedberg
E-post: karlstad@angest.se
H
emsida: www.angestkarlstad.se

KRISTIANSTAD 

Kontaktperson: Jan Hinderyd 0454-181 95

LINKÖPING - Länsföreningen Östergötland
E-post: info@angestostergotland.se
Ordförande och Kontaktperson: Eva-Lotte "Lotta" Axelsson,  
E-post: styrelsen@angestostergotland.se  
mobilnr: 0709-801507
Hemsida: Hemsidan är för närvarande ur funktion!

LJUSDAL 
Kontaktperson: Stefan Ekman 0651-121 11
E-post: ljusdal@angest.se

MALMÖ / SKÅNE
Kontaktpersoner: Mona Granquist, 072-500 60 80
Mona Westerberg 035-10 20 59
E-post: mona.granquist@telia.com
Hemsida: www.skaneangest.se

MORA
Kontaktperson: Tina Bysell  076-818 1144
E-post: stina_bysell@hotmail.com

NORRKÖPING - Länsföreningen - Östergötland
Se LINKÖPING  E-post: info@angestostergotland.se

PAJALA 
Kontaktperson: Gerhard Waaranperä 0978-710 18
E-post: kontakt.pajala@angest.se

STOCKHOLMS Lokalförening 
Sankt Göransgatan 78, nb,
112 38 Stockholm,
08-650 79 99
E-post: info@angest-stockholm.se
Hemsida: www.angest-stockholm.se
Ungdomsavgiften i Stockholms lokalförening är upp t o m 20 års ålder 100 kr/år.

UMEÅ
Vi har planer på en ÅSS förening i Umeå.
Hör av dig om du är intresserad!
Kontaktperson:
umea@angest.se
Tel: 0708-67 77 00

UPPSALA Lokalförening
Kontaktperson:Petra Rohrer
E-post: angest.uppsala@gmail.com
Hemsida: www.angestuppsala.se

VÄRNAMO
Kontaktperson: Thomas Jonsson 0370-133 73

VÄSTERÅS - Länsföreningen - Västmanland/Västerås
Kontaktpersoner:
Ordförande, Alexander Gustafsson, 
e-post: vasteras@angest.se 
Göran Blom, e-post:  goran.blom@koping.net
Hemsida: www.angest.se/vasteras

ÖREBRO - Nystartsprojekt
Kontakt:
Telefon 0708-67 77 00
orebro@angest.se

ÖRNSKÖLDSVIK
Kontaktperson: Marie Kock, mob: 070-244 85 57,
lillim_97@hotmail.com

ÖSTERSUND - Nystartsprojekt
Du som är intresserad av nystart av ÅSS verksamhet, välkommen att kontakta:
info@angest.se eller 0708-67 77 00