ÅSS STÖDCHATT - SÖNDAGAR & ONSDAGAR KL.20-21
Chatta PRIVAT med en av våra stödpersoner som har egen erfarenhet av psykisk ohälsa. Alla är välkomna!


ÅSS MEDLEMSCHATT - ÖPPEN DYGNET RUNT - Rek.Mötestid kl. 19.00
För att använda Medlemschatten, så måste du vara medlem. Klicka in för att beställa lösenord.


DAGS FÖR FÖRENINGARNAS ÅRSMÖTEN

Påminnelse till alla lokal- och länsföreningar. Föreningarna skall enligt stadgarna hålla årsmöten senast under april månad.
Alla betalande medlemmar SKA kallas till dessa årsmöten, senast 14 dagar innan årsmötet, i enlighet med stadgarna! 
För mer information, kontakta Göran Hagberg.  info.angest@gmail.com  - tel. 0708-67 77 00


Mer viktig information till föreningarna § 4 Mom. 8
Lokalförening ska varje år, före maj månads utgång, till förbundet skicka kopia på bokslut,
verksamhetsberättelse och revisionsberättelse för föregående verksamhetsår samt verksamhetsplan och årsmötesprotokoll för innevarande år. Om så inte sker utbetalas inte medlemsbidraget förrän handlingarna inkommit till förbundet.

 

   ÅSS  1994 - 2019  25-års Jubileum 
 

ÅSS föreningar - Nya satsningar i landet

                          

 SJÄLVHJÄLPSGRUPP I UMEÅ - 2017
För personer med Panikångest - Social fobi - Generaliserat ångestsyndrom (GAD) &             Agorafobi, har Vuxenskolan i Umeå "Självhjälpsgrupper".
Dessa bedrivs i samarbete med Svenska Ångestsyndromsällskapet. 
Du behöver inte vara medlem i ÅSS för att delta. Upplysningar ges av ÅSS förbundssekreterare, Göran Hagberg, info@angest.se eller direkt av Studieförbundet Vuxenskolan i Umeå, Carlos de Rada Moniz, carlos.derada@sv.se, 072-59 54 929


YTTERLIGARE PLATSER SOM KAN VARA AKTUELLA FÖR UPPSTART AV NYA ÅSS FÖRENINGAR:

 

 • Jönköping
 • Växjö
 • Örebro
 • Sundsvall
 • Dalarna
 • Karlskrona
 • Östersund
 • Luleå
 • Umeå
   
 • Ytterligare information om detta arbete,samt ev. hänvisning till eventuella lokala aktörer, lämnas av ÅSS Förbundssekreterare Göran Hagberg, info@angest.se,
  0708-67 77 00