ÅSS STÖDCHATT - SÖNDAGAR & ONSDAGAR KL.20-21
Klicka på den "blå chattknappen", välj Stödchatt

Välkommen att chatta PRIVAT med en av våra duktiga stödpersoner
som har egen erfarenhet av psykisk ohälsa...


Ångestförbundet samt Landets lokal- och länsföreningar


Ångestförbundet ÅSS

Medlemsärenden - Administration - Adressändring - Broschyrbeställningar
Ångestförbundet ÅSS
S:t Göransgatan 78
112 38  Stockholm
Telefon: 08-29 27 96
Telefontid: Säkrast kl. 11.00 - 15.00
Du kan dock försöka att ringa även på andra tider.
E-post:  info@angest.se

Bankgiro: 5243-0964

_____________________________________
 

Information & Mediakontakter

Ångestförbundets förbundssekreterare, 
Göran Hagberg
0708-67 77 00, säkrast klockan 11.00 - 15.00
Du kan dock försöka att ringa även på andra tider.
info@angest.se

_____________________________________

 

ÅSS Lokal- och Länsföreningar


Ångestförbundets lokala föreningar är basen för vår verksamhet, här kan du få nya vänner, kunskap, trygghet och gemenskap. På denna lista, kan du bl.a. se var vi idag har våra föreningar (presenteras i bokstavsordning) samt våra lokala   kontaktpersoner. Genom våra lokalföreningar han du få svar på många av dina frågor, medlemmarna berättar gärna om egna erfarenheter och stöttar dig när du känner dig rädd och orolig. Alla som är verksamma inom föreningarna har egna erfarenheter av ångestsjukdomar. Du är välkommen till föreläsningar och aktiviteter och får nya vänner som vet hur det är att leva med ångest och kan hjälpa dig bort från den.

 

BOLLNÄS - "Självhjälpsgrupper"
Kontaktperson: Katarina Bergman
E-post: bollnas@angest.se
Hemsida: www.angest.se/bollnas

ESKILSTUNA - Länsförening för Södermanland
Kontaktpersoner:
Roland Karlsson, ordförande
Birgitta Kennhed, telefon: 016-42 30 20
Mobil: 0702-33 98 78
e-post: eskilstuna@angest.se
Hemsida: www.angestsodermanland.se

GÄVLES Lokalförening
ÅSS Gävle, c/o HSO, S. Centralgatan 10, 802 50 Gävle.
Telefonnr till kansliet: 026-495 36 10
E-post: gavle@angest.se
Hemsida: www.angest.se/gavle

GÖTEBORGS Lokalförening 
Järntorget 7, 413 04 Göteborg, 031-13 70 91
Hemsida: www.angestgoteborg.se
Mail: angestinfo@angestgoteborg.se

HALLAND Länsförening för Halland 
Grönevångsvägen 25, 302 54 Halmstad, 072-500 60 80
Kontaktpersoner: Mona Westerberg 035-10 20 59,
Mona Granquist 0706-918700
E-post: info@hallandsangest.se
Hemsida: www.hallandsangest.se

JÖNKÖPING Länsförening för Jönköpings län
Nystart planeras under 2018-2019 
Kontaktuppgifter:
Telefon: 0708-67 77 00
e-post:  jonkoping@angest.se
Hemsida: www.angest.se/jonkoping

KARLSTAD 
Ordförande: Karin Svedberg
E-post: karlstad@angest.se
H
emsida: www.angestkarlstad.se

KRISTIANSTAD 

Kontaktperson: Jan Hinderyd 0454-181 95

LINKÖPING - Länsförening för Östergötland
Föreningen är vilande tillsvidare
Kontaktperson: Eva-Lotte "Lotta" Axelsson,  0709-801507
eller ÅSS Förbundskansli, 08-29 27 96, forbundskansliet@angest.se

LJUSDAL vidare

Kontaktperson: Stefan Ekman 0651-121 11
E-post: ljusdal@angest.se

MALMÖ / SKÅNE
Se Ängelholm

MORA - "Självhjälpsgrupp"
Kontaktperson: Tina Bysell  076-818 1144
E-post: stina_bysell@hotmail.com

NORRKÖPING - Länsförening för Östergötland - 
Vilande förening
Se Linköping

Kontaktperson: Eva-Lotte "Lotta" Axelsson,  0709-801507
eller ÅSS Förbundskansli, 08-29 27 96, forbundskansliet@angest.se

PAJALA 
Kontaktperson: Gerhard Waaranperä 0978-710 18
E-post: kontakt.pajala@angest.se

STOCKHOLMS Lokalförening 
Sankt Göransgatan 78, nb,
112 38 Stockholm,
076-780 1650 (Telefonsvarare)
E-post: info@angest-stockholm.se
Hemsida: www.angest-stockholm.se
Ungdomsavgiften i Stockholms lokalförening är upp t o m 20 års ålder 100 kr/år.

UMEÅ - Endast "Självhjälpsgrupp
Anmäl ditt intresse direkt till:
Carlos de Rada Moniz
Verksamhetsutvecklare

Studieförbundet Vuxenskolan, Umeå
e-post: carlos.derada@sv.se 
Mobil: 070-3687396

eller kontakta ÅSS Riksförbund
info@angest.se

UPPSALA Lokalförening
ÅSS Uppsala har nu en ny kontaktperson som heter Anki Kärker 
E-post: anki.karker@hotmail.com
Tel: 0738-42 26 66.
Hemsida: www.angestuppsala.se

VÄRNAMO
Kontaktperson: Thomas Jonsson 0370-133 73

VÄSTERÅS - Länsförening för Västmanland
Kontaktpersoner:
Ordförande, Alexander Gustafsson, 
e-post: vasteras@angest.se 
Göran Blom, e-post:  goran.blom@koping.net
Hemsida: www.angest.se/vasteras

ÄNGELHOLM - Lokalförening
E-post: info@angelholmangest.se
http://angelholmangest.se/index.html 

ÖREBRO - Länsförening för Örebro län
Aktiv självhjälpsgrupp sedan april 2018
ÅSS i samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan
Start av ÅSS förening planeras ske 2018-2019
Kontakt: Göran Hagberg
Telefon 0708-67 77 00
orebro@angest.se

ÖRNSKÖLDSVIK
Kontaktperson: Marie Kock, mob: 070-244 85 57,
lillim_97@hotmail.com

ÖSTERSUND
Nystart planeras
Du som är intresserad av nystart av ÅSS verksamhet, välkommen att kontakta:
info@angest.se eller 0708-67 77 00