Ångestförbundet ÅSS

Vi ger stöd till dig med ångest och till dina närstående,
samt verkar för era intressen i samhället

Välkommen till ÅSS

  

Ångestförbundet ÅSS 
Anxiety Association of Sweden

Medlemsärenden 
 Telefon: 08-29 27 96 - säkrast kl. 11.00-14.00  
 E-post: info@angest.se   Bankgiro: 5243-0964

Swish: 123 277 1707  Endast för frivilliga gåvor

Ångestförbundet 
S:t Göransgatan 78
112 38  Stockholm


Information & Mediakontakter
Ångestförbundets förbundssekreterare, Göran Hagberg
0708-67 77 00, säkrast klockan 11.00 - 14.00
e-post:  
info@angest.se 
På andra tider, skicka e-post eller lämna meddelande på
röstbrevlådan för snabbare kontakt.
Se även "Behöver du någon att tala med" (länk)
Vid behov av akut hjälp, ring 1177 eller 112

 


ÅSS Förbundsledning


Göran Hagberg
Förbundssekreterare
0708-67 77 00 kl. 11-14
info@angest.se

Lena Huss
Förbundsordförande
0708-86 86 48
lena.huss@angest.se

Linné Torbjörnsson
Vice förbundsordförande
070-822 88 89 kl. 13-18
linne.torbjornsson@​angest.se
 

  Mer information om hela förbundsstyrelsen


 

ÅSS Gästbok

De senaste inläggen, av de nästan 3000 st, som finns i Gästboken: Läs, skriv och dela med dig!


- Har jag panikattacker? Jag vet inte om det är det eller inte och läkare viftar bort det ...  (Läs mer i Gästboken)


- Börjar bli Så otroligt trött på mina kroppsliga symptom som sätter igång ångestattacker dagligen...

 

 

Information, Not, Begäran, Fråga

UMEÅ - Anmäl dig så fort som möjligt

Samtalsgrupp i Umeå - ÅSS i samarbete med Vuxenskolan

En samtalsgrupp för dig som lider av panikångest, socialfobi, generaliserat ångestsyndrom, posttraumatiskt stressyndrom, OCD, depression eller agorafobi. De första två träffarna är en ledarled introduktion; gruppen fortsätter efteråt för sig själv.
Startdatum: så fort vi har en grupp med 4-5 anmälda.

Mer information se nedanstående länk:

https://www.sv.se/avdelningar/sv-vasterbotten/kurser/sjalvhjalpsgrupp--for-dig-med-angest--63755/

Studieförbundet Vuxenskolan (carlos.derada@sv.se)  i samarbete med Ångestförbundet - (info@angest.se)

Info: Carlos de Rada

e-post: carlos.derada@sv.se
telefon: 072 595 49 29


Ny tjänst på FASS visar restnoteringar

Den 11 februari 2020 lanserar Fass en ny tjänst som ska visa om ett läkemedel är restnoterat. Informationen kommer också visa Läkemedelsverkets råd om alternativa behandlingsmöjligheter.

Tjänsten ska göra det enklare för patienter och närstående men också vård- och apotekspersonal att få information om ett aktuellt läkemedel är restnoterat och, i så fall, vilka råd Läkemedelsverket ger för alternativa läkemedelsprodukter. Informationen i den nya Fass-tjänsten kommer från Läkemedelsverkets tjänst för restnoteringar där läkemedelsföretagen anmäler restnoteringar. Idag tillgängliggörs informationen via en Excelfil på Läkemedelsverkets hemsida. Fass lösning innebär att förskrivare enklare ska kunna se eventuella, pågående restnoteringar redan vid förskrivningstillfället och informera patienten bättre om eventuella ersättningspreparat. Fass kommer också visa upp prognos för slutdatum, när företaget angett att läkemedlet åter förväntas finnas tillgängligt för beställning av apotek.
Källa LIF - De forskande läkemedelsföretagen 2020-01-28


Psykisk hälsa - Följ utfrågningen i Riksdagen

Den 23 januari höll Riksdagen en Öppen utfrågning om psykisk hälsa.

Utfrågningen var öppen för allmänheten och media, den går nu att se i efterhand via riksdagens webb-tv

Läs mer och länk till program och webb-tv

https://www.riksdagen.se/sv/webb-tv/video/oppen-utfragning/oppen-utfragning-om-psykisk-halsa-i-ett-agenda_H7C220200123ou1


HJÄLPLINJEN FÖR MÄNNISKOR I KRIS LADES NER DEN 31 DECEMBER 2019 ! 

Som en följd av regionernas prioriteringar, har beslut fattats att stänga Hjälplinjen. Tjänsten har sedan 2002 erbjudit psykologiskt samtalsstödvia telefon till människor i kris. Avsikten är att integrera stödinsatserna i regionernas reguljära vård. 
 
Ring 1177 för mer information!
Sjukvårdsregionernas hjälplinje för människor i kris (0771-220060) finns inte längre. Enligt mediauppgifter har under senare tid väntetiderna för att överhuvudtaget komma fram till sjukvårdsrådgivningen 1177 i t.ex Region Sörmland kunnat vara upp till 45 minuter! Där jobbar man nu intensivt för att försöka korta svarstiderna!


Pressmeddelande från Socialdepartementet

Snabbare stöd vid lättare psykisk ohälsa
Publicerad Primärvården har redan i dag i uppdrag att ge stöd till personer med lättare psykisk ohälsa. Men tillgängligheten till vården är inte alltid god. Regeringen vill därför att en ny form av skyndsamma och ändamålsenliga insatser ska utredas.
– När du mår dåligt ska du snabbt kunna få hjälp, även innan det gått så långt att du behöver söka upp den specialiserade psykiatrin. Därför påbörjas nu arbetet med att ta fram nya insatser för personer med lättare psykisk ohälsa. På så sätt kan vi förebygga svårare psykisk ohälsa och sjukskrivningar, säger socialminister Lena Hallengren.

Sedan 2017 arbetar regeringens särskilda utredare Anna Nergårdh med moderniseringen av svensk hälso- och sjukvård. Regeringen ger nu utredningen ett tilläggsuppdrag att utreda förutsättningarna för en ny form av skyndsamma och ändamålsenliga insatser inom primärvården för personer mer lättare psykisk ohälsa.

Syftet med uppdraget är bland annat att förebygga svårare ohälsa och sjukskrivningar. Enligt Försäkringskassan är psykiatrisk diagnos den vanligaste orsaken till sjukskrivning och det tar lång tid att komma tillbaka i arbete för denna grupp.


Restnoteringar på Fass
Läkemedelsportalen Fass kommer från februari att kunna visa detaljerad information om alla restnoterade läkemedel. Detta för att brett kunna nå ut med rätt information till såväl vård- och apotekspersonal som allmänhet.


Personliga Stödkontakter - Jourtelefon - Chatt & Gästbok - 1177
Vi vill hänvisa dig som söker Ångestförbundet ÅSS för personligt stöd i samband med psykisk ohälsa, att i första hand, söka hjälp via denna länk

Nystartad förening i Östergötland!
Efter en tid av låg medlemsaktivitet inom ÅSS Länsförening i Östergötland, så nybildades denna förening den 20 november. Verksamheten planeras nu för fullt för våra medlemmar gamla som nya, i både Linköping och Norrköping. Både du som har någon form av egen ångestproblematik, eller du som är anhörig eller närstående är hjärtligt välkommen till våra aktiviteter. Regelbundna medlemsträffar är nu inbokade. Håll ögonen öppna efter notis på denna hemsida samt på lokalföreningens Facebook-sida.
Kommande träffar:
Mer information, se föreningens hemsida:   www.ostergotlandangest.se


Kontaktpersoner:

Lena Huss
lena.huss@angest.se   0708-86 86 48

Linné Torbjörnsson
linne.torbjornsson@angest.se  070-822 88 89 kl. 12-18 


Svenska internetbehandlingsregistret - SibeR

Svenska internetbehandlingsregistret, SibeR finns till för att förbättra psykologisk behandling som ges via internet. När man bedriver förbättringsarbete behöver man kunna se vilka resultat olika åtgärder ger. SibeRs statistik är till för att fylla det behovet. Just nu införs KBT, kognitiv beteendeterapi, via nätet på bred front i Sverige. Det finns forskningsstöd för att behandlingarna fungerar, men när man inför dem i vanlig vård behöver man säkra att de fungerar även här. Det kan man göra med hjälp av SibeR. 
När SibeR är mera utbyggt kommer man kunna följa resultat av internetbehandling för olika vårdenheter, för olika regioner (tidigare landsting) och för Sverige som helhet. För  mer information:

SibeRs hemsida https://siber.registercentrum.se/
D
u kan även kontakta:
Kvalitetsregistret SibeR
Pontus Bjurner, koordinator
073-074 32 81
pontus.bjurner@sll.seVårdanalys söker intervjupersoner till viktig studie
Är du 20-25 år och har erfarenhet av samordnad vård, elevhälsa och/eller socialtjänst när du var 13-18 år? Vårdanalys genomför en viktig undersökning och vill gärna intervjua dig per telefon. Vill du veta mer, klicka på länken nedan. Du kan genom att medverka bidra till bättre vård och omsorg för andra.

Har du frågor eller vill bli intervjuad, kontakta Rebecca Mosson på Helseplan som genomför intevjuerna åt Vårdanalys. Hon nås på telefon 0709-77 98 73.

 https://helseplan.se/images/Information_till_intervjupersoner.pdf


ÅSS Skåne

Ångestsällskapet ÅSS Skåne vill ge stöd till dig med ångest och dina närstående, genom att anordna träffar på olika platser i Skåne. Trevliga träffar för alla som någon gång mått dåligt av ångest!

Vi finns i Ängelholm och Lund. Mer information genom nedanstående länkar:

Att starta nya ÅSS föreningar

Just nu pågår ett intensivt arbete med att starta upp nya ÅSS föreningar på olika håll i landet. Vi söker nu dig som vill vara delaktig i detta viktiga arbete. En lokal ÅSS förening är en träffpunkt för personer med ångestproblematik och gör stor skillnad. Vi eferlyser nu personer som med förbundets hjälp är beredda att aktivt vara med och bygga upp dessa nya föreningar. I första hand behöver vi nu personar som vill ställa upp som ledamöter i lokala ÅSS-styrelser.
Vi kommer naturligtvis att stötta dig i detta arbete. Inbjudan gäller, i första hand, att försöka starta upp nya ÅSS-föreningar på följande orter och län:

Trollhättan - Vänersborg - Uddevalla - Medlemmar på dessa orter har framfört önskemål om en lokal förening i "Trestad". Vi efterlyser därför personer som är intresserade av att aktivt ingå i en lokal styrelse för regionen. Vi efterlyser även personer för att bilda ÅSS-styrelser i Jönköpings län - Kronobergs län - Kalmar län - Blekinge län- Kopparbergs län- samt Örebro län.

Välkommen att kontakta: linne.torbjornsson@angest.se eller ring, 070-822 88 89, tel.tid kl. 13-18, för mer information.


Äldres psykiska hälsa

Med projektet Åldras och må bra vill NSPH bidra till ökad öppenhet kring psykisk ohälsa bland äldre. NSPH får nästan 7 miljoner kronor från Arvsfonden för att driva det treåriga projektet som ska ge äldre med egen erfarenhet av ohälsa större möjligheter att påverka vården och omsorgen. Projektet genomförs i samarbete med kommunerna och landstinget i Sörmland.
Läs mer


Inte nöjd med vården?

Kort information från Socialstyrelsen

Länk för att ladda ner filmen


Stadgar för Ångestförbundet ÅSS
Genom nedanstående länk kan du ladda ner och läsa förbundets reviderade stadgar

Ångestförbundets stadgar antagna av kongressen i maj 2018 


Psykisk ohälsa

Omkring 16 % av befolkningen uppger att de lider av psykisk ohälsa. 60 000 personer behandlas på psykisk slutenvård varje år. Åtminstone tre procent av befolkningen söker hjälp av sjukvården för psykiska besvär varje år. Psykisk ohälsa är en av de vanligaste funktionsnedsättningarna.
Källor: Socialstyrelsen, Folkhälsomyndigheten & Funka.se


Behandlingsstudie - Agorafobi
Under 2018 genomförde Gustavsbergs Vårdcentral en studie där de testade att behandla agorafobi med kognitiv beteendeterapi med inslag av Virtual Reality.


ÅSS Gästbok
Vår Gästbok har nu haft ca 77 000 besök sedan den öppnades för några år sedan. Välkommen du också! Här kan du läsa över 2 100 personliga vittnesbörd om ångest, tankar, förtvivlan samt goda råd som kan ge kraft och hopp.


ÅSS Jourtelefon:  031- 13 70 91
ÅSS Göteborg hälsar alla från hela Sverige välkomna till sin stödtelefonlinje.
Vi finns tillgängliga alla vardagar mellan kl. 13-15.


ÅSS Riksförbunds remissvar ang. Socialstyrelsens riktlinjer för behandling av bla. ångest och depression. (Wordfil)


ÅSS intressepolitiska arbete. "Intressepolitik"


Ca. 160 medlemmar har hittills anmält sig till "medlemschatten"


Provläs ett nummer av vår medlemstidning. "Tidningen ÅSS Emellan"


 Tangentbord, Ange, Ange Nyckel

33 265 Sidvisningar under en månad
Detta är Googels officiella statistik för ÅSS webbplats.


 

GRATIS BROSCHYR OM ÅNGESTSYNDROM
Ladda ner vår 36 sidiga broschyr om ångestsyndrom. (Länk) Senaste upplagan!
Broschyren i tryckt form kan även beställes från ÅSS förbundskansli.


ÅSS STÖDCHATT SÖKER VOLONTÄRER
Framöver kommer vi att behöva utöka vår skara av frivilliga volontärer. Du får ingen ekonomisk ersättning, men du får värdefull erfarenhet, kunskap och personlig tillfredsställelse. Du är välkommen att skriva några rader till ÅSS och berätta om dig själv och varför du tror att just du skulle kunna vara ett bra stöd för personer med ångestsyndrom via vår individuella stödchatt. Välkommen att skriva till:  info@angest.se


Behöver du någon att tala med?  - Klicka här för mer information

 

 

Frågeformulär

Prenumerera på innehåll