ÅSS STÖDCHATT - SÖNDAGAR & ONSDAGAR KL.20-21


ÅSS MEDLEMSCHATT - ÖPPEN DYGNET RUNT - Rek.Mötestid kl. 19.00


 
   ÅSS  1994 - 2019  25-års Jubileum 


 

Välkommen till ÅSS


Anxiety Association of Sweden

Vi ger stöd till dig med ångest och till dina närstående, samt verkar för era intressen i samhället

 


 

 • Ångestförbundet ÅSS
  Medlemsärenden - Administration - Adressändring - Broschyrbeställningar- information

  Ångestförbundet ÅSS
  S:t Göransgatan 78
  112 38  Stockholm

  Telefon: 08-29 27 96 
  Telefontid: Säkrast klockan 11.00 - 14.00
  Du kan eventuellt, även nå oss på andra tider, eller skicka e-post.
 • E-post:  info@angest.se
  Bankgiro: 5243-0964

 • Information & Mediakontakter

  Ångestförbundets förbundssekreterare
  Göran Hagberg
  Telefon: 0708- 67 77 00,  Säkrast klockan 11.00 - 14.00
  Du kan eventuellt nå oss på andra tider, eller skicka e-post.  
  e-post: info.angest@gmail.com


 • Personliga stödkontakter

  Vi vill hänvisa dig som söker Ångestförbundet ÅSS för personligt stöd i samband med psykisk ohälsa, att i första hand, söka hjälp via den sammanställning av stödåtgärder som du finner under nedanstående länk: 

  Behöver du någon att tala med?  Länk


Bildresultat för swish

Välkommen att stödja vår viktiga verksamhet med en frivillig gåva
SWISH 123 277 1707   Ej för inbetalning av medlemsavgift

________________________________________________
Information, Not, Begäran, Fråga

Pressmeddelande från Socialdepartementet

Snabbare stöd vid lättare psykisk ohälsa
Publicerad Primärvården har redan i dag i uppdrag att ge stöd till personer med lättare psykisk ohälsa. Men tillgängligheten till vården är inte alltid god. Regeringen vill därför att en ny form av skyndsamma och ändamålsenliga insatser ska utredas.

– När du mår dåligt ska du snabbt kunna få hjälp, även innan det gått så långt att du behöver söka upp den specialiserade psykiatrin. Därför påbörjas nu arbetet med att ta fram nya insatser för personer med lättare psykisk ohälsa. På så sätt kan vi förebygga svårare psykisk ohälsa och sjukskrivningar, säger socialminister Lena Hallengren.

Sedan 2017 arbetar regeringens särskilda utredare Anna Nergårdh med moderniseringen av svensk hälso- och sjukvård. Regeringen ger nu utredningen ett tilläggsuppdrag att utreda förutsättningarna för en ny form av skyndsamma och ändamålsenliga insatser inom primärvården för personer mer lättare psykisk ohälsa.

Syftet med uppdraget är bland annat att förebygga svårare ohälsa och sjukskrivningar. Enligt Försäkringskassan är psykiatrisk diagnos den vanligaste orsaken till sjukskrivning och det tar lång tid att komma tillbaka i arbete för denna grupp.

Utredaren ska även analysera vilka utbildningsinsatser som finns i dag för att ta hand om lättare psykisk ohälsa i första linjens hälso- och sjukvård samt bedöma det eventuella behovet av nya utbildningsinsatser. Det nya deluppdraget bygger på en överenskommelse mellan Socialdemokraterna, Centerpartiet, Liberalerna och Miljöpartiet de gröna. Uppdraget ska redovisas senast den 15 januari 2021.

 

 

VÄLKOMMEN ATT STARTA NYA ÅSS FÖRENINGAR

Just nu pågår ett intensivt arbete med att starta upp nya ÅSS föreningar på olika håll i landet. Vi söker nu dig som vill vara delaktig i detta viktiga arbete. En lokal ÅSS förening är en träffpunkt för personer med ångestproblematik och gör stor skillnad. Vi eferlyser nu personer som med förbundets hjälp är beredda att aktivt vara med och bygga upp dessa nya föreningar. I första hand behöver vi nu personar som vill ställa upp som ledamöter i lokala ÅSS-styrelser.
Vi kommer naturligtvis att stötta dig i detta arbete. Inbjudan gäller, i första hand, att försöka starta upp nya ÅSS-föreningar på följande orter och län:

Trollhättan - Vänersborg - Uddevalla - Medlemmar på dessa orter har framfört önskemål om en lokal förening i "Trestad". Vi efterlyser därför personer som är intresserade av att aktivt ingå i en lokal styrelse för regionen. Vi efterlyser även personer för att bilda ÅSS-styrelser i Jönköpings län - Kronobergs län - Kalmar län - Blekinge län- Kopparbergs län- samt Örebro län.

Välkommen att kontakta: linne.torbjornsson@telia.com eller ring, 070-822 88 89, tel.tid kl. 13-18, för mer information.


 Brukarstyrda inläggningar

Genom ”brukarstyrda inläggningar” kan personer som tidigare varit i kontakt med psykiatrin, på grund av självskadebeteende, själva välja att bli inlagd på en avdelning när hen känner behov av det. Patienten tar själv kontakt med avdelningen och behöver inte träffa läkare på en psykiatrisk akutmottagning först.  Denna vårdform erbjuds nu i hela Skåne. Man kan lägga in sig själv upp till tre dagar maximalt tre gånger i månaden. Jag ska göra ett reportage om detta och söker någon som använt sig av brukarstyrd inläggning. Någon som vill intervjuas och berätta om sin upplevelse av metoden - om det fungerar bra eller dåligt. Vet ni någon som kan tänka sig berätta om detta? Eller har någon inom ÅSS synpunkter och tankar kring denna möjlighet?

Maria Pettersson
journalist


SVT Nyheter
SydSveriges Television AB
Mobil: 076-876 99 44
maria.pettersson@svt.seÄldres psykiska hälsa

Med projektet Åldras och må bra vill NSPH bidra till ökad öppenhet kring psykisk ohälsa bland äldre. NSPH får nästan 7 miljoner kronor från Arvsfonden för att driva det treåriga projektet som ska ge äldre med egen erfarenhet av ohälsa större möjligheter att påverka vården och omsorgen. Projektet genomförs i samarbete med kommunerna och landstinget i Sörmland.
Läs mer


Inte nöjd med vården?

Kort information från Socialstyrelsen

 

Länk för att ladda ner filmen


Ö R E B R O

ÅSS Självhjälpsgrupper i samarbete med Studieförbundet Vuxenkolan presenteras här!
Datum för nästa träff är dock ännu inte bestämt.
Studieförbundet Vuxenskolan, Fabriksgatan 8, Örebro.
Kontaktperson: ÅSS   info.angest@gmail.com  - tel. 0708-67 77 00


Stadgar för Ångestförbundet ÅSS
Genom nedanstående länk kan du ladda ner och läsa förbundets reviderade stadgar

Ångestförbundets stadgar antagna av kongressen i maj 2018 


P Psykisk ohälsa

Omkring 16 % av befolkningen uppger att de lider av psykisk ohälsa.

60 000 personer behandlas på psykisk slutenvård varje år.

Åtminstone tre procent av befolkningen söker hjälp av sjukvården för psykiska besvär varje år.

Psykisk ohälsa är en av de vanligaste funktionsnedsättningarna.
Källor: Socialstyrelsen, Folkhälsomyndigheten & Funka.se


Behandlingsstudie- Agorafobi - Stockholm (Gustavsberg)
Under 2018 genomförde Gustavsbergs Vårdcentral en studie där de testade att behandla agorafobi med kognitiv beteendeterapi med inslag av Virtual Reality.


ÅSS Gästbok
Vår Gästbok har nu haft ca 65 000 besök sedan den öppnades för några år sedan. Välkommen du också! Här kan du läsa över 2 000 personliga vittnesbörd om ångest, tankar, förtvivlan samt goda råd som kan ge kraft och hopp.


ÅSS Jourtelefon:  031- 13 70 91
ÅSS Göteborg hälsar alla från hela Sverige välkomna till sin stödtelefonlinje.
Vi finns tillgängliga alla vardagar mellan kl. 13-15.


ÅSS Riksförbunds remissvar ang. Socialstyrelsens riktlinjer för behandling av bla. ångest och depression. (Wordfil)


Behöver du någon att tala med? - Flera bra tips!


ÅSS intressepolitiska arbete. "Intressepolitik"


Ca. 160 medlemmar har hittills anmält sig till "medlemschatten"


Provläs ett nummer av vår medlemstidning. "Tidningen ÅSS Emellan"


 

 Tangentbord, Ange, Ange Nyckel

33 265 SIDVISNINGAR PÅ EN MÅNAD
Detta är Googels officiella statistik för ÅSS webbplats.


 

GRATIS BROSCHYR OM ÅNGESTSYNDROM
Ladda ner vår 36 sidiga broschyr om ångestsyndrom. (Länk) Senaste upplagan!
Broschyren i tryckt form kan även beställes från ÅSS förbundskansli.


ÅSS STÖDCHATT SÖKER VOLONTÄRER
Framöver kommer vi att behöva utöka vår skara av frivilliga volontärer. Du får ingen ekonomisk ersättning, men du får värdefull erfarenhet, kunskap och personlig tillfredsställelse. Du är välkommen att skriva några rader till ÅSS och berätta om dig själv och varför du tror att just du skulle kunna vara ett bra stöd för personer med ångestsyndrom via vår individuella stödchatt. Välkommen att skriva till:  info@angest.se

Behöver du någon att tala med?  - Klicka här för mer information

 

 

Frågeformulär

Prenumerera på innehåll