ÅSS STÖDCHATT - SÖNDAGAR & ONSDAGAR KL.20-21


ÅSS MEDLEMSCHATT - ÖPPEN DYGNET RUNT - Rek.Mötestid kl. 19.00Viktig information till föreningarna § 4 Mom. 8

Lokalförening ska varje år, re maj månads utgång, till förbundet skicka kopia på bokslut,
verksamhetsberättelse och revisionsberättelse för föregående verksamhetsår samt verksamhetsplan och årsmötesprotokoll för innevarande år. Om så inte sker utbetalas inte medlemsbidraget förrän handlingarna inkommit till förbundet.
Skickas till:
ÅSS Ångestförbundet, S:t Göransgatan 78, 112 38  STOCKHOLM


 

   ÅSS  1994 - 2019  25-års Jubileum 
 

Välkommen till ÅSS


Anxiety Association of Sweden

Vi ger stöd till dig med ångest och till dina närstående, samt verkar för era intressen i samhället

 


 

 • Ångestförbundet ÅSS
  Medlemsärenden - Administration - Adressändring - Broschyrbeställningar- information

  Ångestförbundet ÅSS
  S:t Göransgatan 78
  112 38  Stockholm

  Telefon: 08-29 27 96 
  Telefontid: Säkrast klockan 11.00 - 14.00
  Du kan eventuellt, även nå oss på andra tider, eller skicka e-post.
 • E-post:  info@angest.se
  Bankgiro: 5243-0964

 • Information & Mediakontakter

  Ångestförbundets förbundssekreterare
  Göran Hagberg
  Telefon: 0708- 67 77 00,  Säkrast klockan 11.00 - 14.00
  Du kan eventuellt nå oss på andra tider, eller skicka e-post.  
  e-post: info.angest@gmail.com


 • Personliga stödkontakter

  Vi vill hänvisa dig som söker Ångestförbundet ÅSS för personligt stöd i samband med psykisk ohälsa, att i första hand, söka hjälp via den sammanställning av stödåtgärder som du finner under nedanstående länk: 

  Behöver du någon att tala med?  Länk


Bildresultat för swish

Välkommen att stödja vår viktiga verksamhet med en frivillig gåva
SWISH 123 277 1707   Ej för inbetalning av medlemsavgift

________________________________________________
Information, Not, Begäran, Fråga

Äldres psykiska hälsa

Med projektet Åldras och må bra vill NSPH bidra till ökad öppenhet kring psykisk ohälsa bland äldre. NSPH får nästan 7 miljoner kronor från Arvsfonden för att driva det treåriga projektet som ska ge äldre med egen erfarenhet av ohälsa större möjligheter att påverka vården och omsorgen. Projektet genomförs i samarbete med kommunerna och landstinget i Sörmland.
Läs mer


Inte nöjd med vården?

Kort information från Socialstyrelsen

Länk för att ladda ner filmen


Ö R E B R O

ÅSS Självhjälpsgrupper i samarbete med Studieförbundet Vuxenkolan presenteras här!
Datum för nästa träff är dock ännu inte bestämt.
Studieförbundet Vuxenskolan, Fabriksgatan 8, Örebro.
Kontaktperson: ÅSS   info.angest@gmail.com  - tel. 0708-67 77 00


Stadgar för Ångestförbundet ÅSS
Genom nedanstående länk kan du ladda ner och läsa förbundets reviderade stadgar

Ångestförbundets stadgar antagna av kongressen i maj 2018 


P Psykisk ohälsa

Omkring 16 % av befolkningen uppger att de lider av psykisk ohälsa.

60 000 personer behandlas på psykisk slutenvård varje år.

Åtminstone tre procent av befolkningen söker hjälp av sjukvården för psykiska besvär varje år.

Psykisk ohälsa är en av de vanligaste funktionsnedsättningarna.
Källor: Socialstyrelsen, Folkhälsomyndigheten & Funka.se


Behandlingsstudie- Agorafobi - Stockholm (Gustavsberg)
Under 2018 genomförde Gustavsbergs Vårdcentral en studie där de testade att behandla agorafobi med kognitiv beteendeterapi med inslag av Virtual Reality.


ÅSS Gästbok
Vår Gästbok har nu haft ca 65 000 besök sedan den öppnades för några år sedan. Välkommen du också! Här kan du läsa över 2 000 personliga vittnesbörd om ångest, tankar, förtvivlan samt goda råd som kan ge kraft och hopp.


ÅSS Jourtelefon:  031- 13 70 91
ÅSS Göteborg hälsar alla från hela Sverige välkomna till sin stödtelefonlinje.
Vi finns tillgängliga alla vardagar mellan kl. 13-15.


ÅSS Riksförbunds remissvar ang. Socialstyrelsens riktlinjer för behandling av bla. ångest och depression. (Wordfil)


Behöver du någon att tala med? - Flera bra tips!


ÅSS intressepolitiska arbete. "Intressepolitik"


Ca. 160 medlemmar har hittills anmält sig till "medlemschatten"


Provläs ett nummer av vår medlemstidning. "Tidningen ÅSS Emellan"


 

 Tangentbord, Ange, Ange Nyckel

33 265 SIDVISNINGAR PÅ EN MÅNAD
Detta är Googels officiella statistik för ÅSS webbplats.


 

GRATIS BROSCHYR OM ÅNGESTSYNDROM
Ladda ner vår 36 sidiga broschyr om ångestsyndrom. (Länk) Senaste upplagan!
Broschyren i tryckt form kan även beställes från ÅSS förbundskansli.


ÅSS STÖDCHATT SÖKER VOLONTÄRER
Framöver kommer vi att behöva utöka vår skara av frivilliga volontärer. Du får ingen ekonomisk ersättning, men du får värdefull erfarenhet, kunskap och personlig tillfredsställelse. Du är välkommen att skriva några rader till ÅSS och berätta om dig själv och varför du tror att just du skulle kunna vara ett bra stöd för personer med ångestsyndrom via vår individuella stödchatt. Välkommen att skriva till:  info@angest.se

Behöver du någon att tala med?  - Klicka här för mer information

 


 

Prenumerera på innehåll