Hem
Vad händer
Vad gör ÅSS
Vad är Ångest
Svenska Ångestsyndromsällskapet är en ideell förening som är politiskt och religiöst obunden. Föreningen verkar i hela landet och utgör ett viktigt stöd för personer som drabbats av olika ångestsjukdomar. Vi sprider kunskap om ångestsyndrom och informerar om vilka former av behandling som finns att tillgå. Vi tar inte ställning för eller emot läkemedel eller terapeutiska behandlingsformer.

Vår verksamhet kan sammanfattas i följande mål:

  • Bryta de drabbades isolering, främst genom stödgruppsverksamhet
  • Erbjuda olika stödformer och hjälp till drabbade och anhöriga
  • Bedriva "öppet hus"-verksamhet lokalt för alla medlemmar
  • Verka intressepolitiskt och sprida information i samhället om ångestsjukdomar
  • Ha telefonjour och ge samtalsstöd för medlemmar
  • Anordna informationsträffar och föreläsningar
  • Öka förståelsen för ångestproblematiken i sjukvården

För tillfället har ÅSS 11 lokala föreningar spridda från norr till söder. Ett trettiotal kontaktpersoner svarar för närvarande på frågor via telefon och mejl. Alla som är verksamma inom föreningen har egna erfarenheter av ångestsjukdomar och jobbar utifrån dessa erfarenheter. Vi är alltså inte utbildade i medicin eller psykologi. 
 

Kom ihåg - du är långt ifrån ensam om att känna som du gör!