Ångestsyndromsällskapet

Länsförening för Kalmar län

Vi vänder oss i första hand till människor med:
Panikångest, Social fobi, Generaliserat Ångesttillstånd (GAD) och Agorafobi.

ÅSS är en förening för både patienter/brukare och anhöriga och det tycker vi är en styrka, eftersom de anhöriga/närstående
också drabbas på ett eller annat sätt, när någon i deras familj/närhet har drabbats av psykisk ohälsa.

ÅSS kan vara ett komplement till det stöd som t.ex. psykiatriker, psykoterapeuter och läkare kan ge.

När vi träffas kan du dela med dig av din egen erfarenhet och ta del av andras. Här kan du få nya vänner, som hjälper dig,
när tillvaron känns extra svår. I gruppen har många personliga erfarenheter av ångestrelaterade sjukdomar och vi tror
att detta är en utmärkt grund för att också kunna hjälpa andra.

Möjligheterna att återhämta sig även från mycket allvarlig psykisk ohälsa är betydligt
större än man tidigare trott
.
Du kan hjälpa genom att bara lyssna och försöka förstå.

 - När man mår psykiskt dåligt
är det mest läkande ofta vanlig
medmänsklig kontakt,
att bli sedd
och bemött med värme och respekt
av andra människor
”.

Brukare

- Det finns hjälp att få, så att  du kan
lära dig att hantera din din psykiska
ohälsa och leva ett bra liv

Brukare

      
       Foto: Göran Hagberg

     Aktiviteter  

ÅSS i Kalmar träffas varannan tisdag på aktivitetshuset Valen, Södra Malmgatan 6 i Kalmar, kl. 17.30.
Vi försöker hjälpa och stötta varandra och vi har olika aktiviteter som

 • Studiecirklar
   

 • Föreläsningar
   

 • Att gå på bio tillsammans
   

 • Att gå ut och fika tillsammans
   

 • Gå på varuhus tillsammans
   

 • Att gå promenader tillsammans
   

 • Våga prata om psykisk ohälsa utan att känna skam.
  Psykisk ohälsa är ett stort och snabbt växande hot
  mot folkhälsan i världen, enligt WHO.

Kontakt

Du kan kontakta oss via telefon 0733-965 083 eller via e-post
kalmar@angest.se


Mer information

Mer information om Svenska Ångestsyndromsällskapets landsomfattande verksamhet
och information om olika former av ångest kan du läsa på Riksförbundets hemsida:
www.angest.se   Här finns även en stödchatt, om du behöver någon att prata med.

 Länk till stödchatt för dig med ångest - öppen helgfria onsdagar & söndagar
mellan klockan 20.00 - 22.00